WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:36:pm 01/10/15 Đăng ngày “October 1st, 2015”

Tập Cận Bình phát biểu tương tự Hitler

Tập Cận Bình phát biểu tương tự Hitler

Lịch sử nhân loại đã chứng minh một chân lý rằng không có từ bi, bác ái nhân loại đã bị tận diệt từ lâu. Tuy nhiên, lịch sử loài người cũng không phải là con đường đầy xanh bóng mát mà là con đường có nhiều đoạn đầy máu nhuộm với sự xuất hiện [...]

04:36:pm 01/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Công an làm việc với Otofun về clip tố CSGT đánh người

Công an làm việc với Otofun về clip tố CSGT đánh người

Theo tin từ Tiền Phong, khi xuất hiện video clip tố bị CSGT đánh hội đồng tại khu vực đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Công an thành phố Hà Nội đã mời nhóm quản trị diễn đàn Otofun để làm rõ một số nội dung đăng tải trên diễn đàn này. Trao đổi [...]

04:24:pm 01/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »