WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vết nhơ ngoại giao (không thể giải thích) giữa Budapest

Ngày 14/9/2009 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị đề cao cơ quan Việt nam Thông tấn xã là cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước, ca ngợi cơ quan này là đã tỏ ra sắc bén, giao thêm cho nó nhiệm vụ và quyền hạn thay mặt chính phủ ra “tuyên bố”, “cải chính” và “bác bỏ” khi cần thiết. Ông còn chỉ thị cho mọi cơ quan thông tin báo chí khác trong cả nước phải đưa tin “chính thống” theo Việt nam Thông tấn xã, được coi là mẫu mực, khuôn phép của nền báo chí Việt nam.

Ngay sau đó, ông Dũng lên đường đi thăm một số nước châu Âu, trong đó có nước Hungari. Đi theo ông có một đoàn báo chí, trong đó quan trọng nhất là phóng viên Thông tấn xã, để đưa tin về các cuộc thăm của ông thủ tướng.

Vậy mà …

ngày 19/9 sau khi ông Dũng gặp Chủ tịch Quốc hội Hungari là ông Bela Kotona, Thông tấn xã Việt nam lại đưa tin chính thức rằng: ” thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp bà Chủ tich quốc hội Hungari Szili Katalin (!) và chúc mừng bà vừa được bầu vào Chức vụ cao quý này(!) “.

Thật ra bà Szili Katalin đã từ nhiệm chúc vụ này từ ngày 14/9.

Đưa tin như thế, cứ như chửi vào mặt cả ông Katona và bà Katalin!

Thật là lạ lùng ! Thật là kinh khủng ! Thật không thể tưởng tượng được!

Người đi theo một đoàn đại biểu quan trọng, chỉ có nhiệm vụ chính là viết tin, thế mà lại đưa tin sai, sai lại ở tên của chủ nhà là Chủ tịch Quốc hội, một ông lại thành ra bà, thật không sao hiểu nổi!

Mà chính ông Dũng lẽ ra phải duyệt tin này, chính cán bộ ngoại giao đi cùng ông Dũng, rồi đại sứ và tham tán chính trị của đại sứ quán ở Budapest phải đọc qua bản tin này. Họ làm gì ? không thể hiểu nổi. Phóng viên Thông tấn xã phải đi cùng ông Dũng để làm tin tại chỗ, sao lại viết sai đến thế. Làm sao giải thích nổi cho dân ta, cho dân Hungari về sai lầm kỳ quái đến thế?

Chỉ có thể phán đoán rằng cả đoàn đi theo ông thủ tướng, cả cái đuôi dài thòng đi theo ông Dũng đang tập trung công sức vào những chuyện riêng tư hấp dẫn, có lợi riêng, như mua bán hàng cấm do có hộ chiếu ngoại giao và lợi dụng “chuyên cơ”, tha hồ mà thu lợi nhuận đặc biệt. Tôi phỏng đoán, nhưng rất có thể là thế. Chỉ có thể là thế. Nhưng chẳng lẽ lại nói rõ ra. Còn gì là cái thể diện quốc gia !

Một chế độ không quan tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, buông lỏng và thúc đẩy tham nhũng, rước họa bành trướng vào Tây nguyên, thì ắt sinh ra một cơ quan Việt nam Thông tấn xã và những phóng viên vô trách nhiệm, tăm tối và bệ rạc như vậy.

Tôi luôn cân nhắc kỹ khi dùng từ ngữ. Xin tuỳ các bạn đánh giá thêm.

Cơ quan Việt nam Thông tấn xã qua sự kiện tiêu biểu trên đây có thật sắc bén, gương mẫu, hay nó đã tỏ ra bệ rạc tệ hại, không còn biết thể diện quốc gia là gì!!

Đã vậy, sau sai lầm kinh khủng này, VNTTX  không hề xin lỗi độc giả, không hề xin lỗi phía Hungari, cũng không một lời xin lỗi hàng chục báo, đài trong nước đã đưa tin nguyên si theo VNTTX, để nói sai, nói bậy tuốt luốt cả nút, từ báo Nhân Dân đến báo Quân đội nhân dân, và đài Tiếng nói Việt nam! Thật quá thể! Hết nói!

Paris, 26-9-2009


Blog Bùi Tín – VOA

Phản hồi