WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?

Nguồn: fas.org

Sang năm mới Canh Dần, tình hình chính trị Việt Nam đáng bi quan hơn trước. Ngoài  “quốc nạn” tham nhũng tiếp tục hoành hành, tình trạng xuống cấp đến mức báo động của giáo dục, và sự gia tăng các tệ nạn xã hội, người Việt Nam trong và ngoài nước còn phải đối diện với hai mối quan tâm hết sức nghiêm trọng:

1. Tiếp theo những vụ lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải đã được chính thức hoá bằng những văn bản thoả hiệp với lãnh đạo Việt Nam, Trung Quốc vẫn ngang nhiên tiến hành kế hoạch thôn tính Việt Nam bằng những hành động xác lập quyền sở hữu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và thực hiện những dự án khai thác tài nguyên mang tính chiến luợc trên cả hai mặt kinh tế và quân sự.

2. Trong khi đó, Nhà nước Việt Nam vừa tiếp tục ca ngợi mối quan hệ tốt với Trung Quốc qua những khẩu hiệu “bốn tốt” và “16 chữ vàng”, vừa gia tăng ngăn cấm những quyền tự do căn bản của con người, đồng thời mạnh tay trừng phạt những công dân dám công khai bày tỏ lòng yêu nước hoặc yêu cầu cải thiện chế độ chính trị và thực hiện công bằng xã hội.

Nhiều nhà bình luận ở hải ngoại đã phân tích và nhận định khá chi tiết về hai mối quan tâm đặc biệt này, nhưng phần đông vẫn chỉ nhằm kể tội lãnh đạo cộng sản, hô hào đoàn kết chống cộng và cầu mong chế độ sớm bị sụp đổ. Gần đây mới có một số trí thức đề cập đến những phương thức cụ thể và tích cực hơn, như thành lập cơ quan nghiên cứu chiến lược dân chủ và phát triển (think tank), vận dụng các nguồn lực vào tiến trình dân chủ hoá Việt Nam, nhấn mạnh vào vai trò xây dựng xã hội công dân của các tổ chức phi chính phủ (NGO) hay vai trò của cộng đồng hải ngoại như một lực lượng đối lập. Đây là những kế sách lâu dài có hiệu lực chuyển hoá chế độ chính trị ở trong nước, nhưng công cuộc thực hiện đòi hỏi nhiều thời gian, phương tiện tài chánh và nhân sự, nhất là sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng.

Trong khi theo đuổi những mục tiêu lâu dài, chúng ta cần gấp rút tìm cách đối phó với những vấn đề trước mắt, ưu tiên là hai mối quan tâm nghiêm trọng đã nêu trên. Xét cho cùng, mối quan tâm thứ hai có liên quan với mối quan tâm thứ nhất và những biện pháp mạnh của nhà cầm quyền đối với mọi tiếng nói phát biểu lòng yêu nước và nguyện vọng chính đáng của người dân đều là hệ quả của tinh thần lệ thuộc Trung Quốc, với mục đích  bảo vệ quyền lực và quyền lợi của Đảng và Nhà nước. Những biện pháp này đều rập theo khuôn mẫu của Trung Quốc, từ những phiên toà “kangaroo” với những bản án đã có sẵn dành cho những người bất đồng chính kiến và những người đòi đối xử công bằng cho những nạn nhân bị chính quyền tước đoạt đất đai, cho đến những hành động đàn áp tín đồ các tôn giáo không nằm trong hệ thống kiểm soát của nhà nước. Nếu không có gì tha đổi bất thường, đại đa số trong bộ máy lãnh đạo Đảng sau Đại hội XI vào tháng Giêng 2011  sẽ là những đảng viên thân Trung Quốc.

Để có thể tồn tại với chế độ độc tài đảng trị, Đảng cộng sản Việt Nam đã lựa chọn Trung Quốc làm mô hình trị nước và hội nhập với cộng đồng quốc tế “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Việc giao thiệp với Hoa Kỳ và các nước dân chủ khác trên căn bản “đôi bên cùng có lợi” chủ yếu là làm giàu cho Đảng để củng cố bộ máy nhà nước. Chính phủ tìm mọi cách ngăn chặn mọi nguồn thông tin mở rộng sự hiểu biết của người dân và đưa đến những đòi hỏi dân chủ hoá chế độ. Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động Diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá” đã đích danh kết tội “các thế lực thù địch”, đặc biệt là chính phủ Mỹ và các tổ chức “phản động” của người Việt ở nước ngoài. Những chương trình viện trợ phát triển của USAID, chương trình học bổng Fulbright và Vietnam Education Foundation (VEF), chương trình giao lưu văn hoá và hợp tác văn nghệ sĩ trong và ngoài nước, cùng với các chương trình nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ (NGO), đều bị tố cáo là nhắm mục tiêu “xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và bản sắc văn hoá Việt Nam” (?). Đáng chú ý là Bản Chỉ thị này đã báo động về “xu hướng tự diễn biến, tự chuyển hoá” đang “có chiều hướng gia tăng, có mặt trầm trọng, trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Để cho cuộc đấu tranh chống diễn biến hoà bình có thể thành công, Đảng và Nhà nước cần phải dựa vào Trung Quốc, hiện đang là quốc gia phát triển kinh tế nhanh nhất trên thế giới và cũng là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Vì cùng chung chế độ và cùng chung chí hướng, cộng sản Việt Nam coi Trung Quốc là đồng minh vững chắc và điểm tựa an toàn nhất để chống lại mọi nỗ lực dân chủ hoá chế độ. Lãnh đạo Việt Nam không phải không biết đến hiểm hoạ Trung Quốc nhưng họ đã ưu tiên đặt quyền lợi và sự sống còn của Đảng lên trên vận mệnh tương lai của đất nước. Cộng sản Việt Nam luôn luôn giữ lễ với Trung Quốc cho nên mọi lời tuyên bố của lãnh đạo và phát ngôn viên chính phủ đều chỉ dừng lại ở chỗ xác nhận chủ quyền và kêu gọi Trung Quốc đối xử tử tế với ngư dân Việt Nam. Không có một viên chức chính quyền nào lên tiếng phản đối Trung Quốc và đòi hỏi công lý cho những ngư dân bị hải quân Trung Quốc bắt giữ, đánh đập, và bắt nộp tiền chuộc tàu thuyền và ngư cụ. Những tàu tuần Trung Quốc hành động trái phép và vô nhân đạo ấy đều được gọi là “tàu lạ”, một từ ngữ lần đầu tiên được sử dụng trong lịch sử bang giao giữa hai nước.

Pages: 1 2 3 4

13 Phản hồi cho “Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?”

 1. Vũ Duy Giang says:

  Những nhận định(trong phần 4)của GS.LX.Khoa thật chí lý,nhưng tiếc thay những đề nghị của ông như”Cuộc vận động của VK cho 1 giải pháp hòa bình ở biển Đông chắc chắn sẽ được đồng bào trong nước vui mừng đón nhận.Đây cũng là cơ hội thuận tiên cho sự trao đổi,hợp tác giữa các trí thức trong và ngoài nước về những vấn đề lợi ích cho đất nước,dân tộc.Nhà nước không có lý do gì để ngăn cấm,trái lại còn cần phải ủng hộ…”.Thực ra,nếu họ không ngăn cấm được,thì cũng tìm cách nắm giữ quyền điều khiển bất cứ cuộc vận động do sáng kiến của VK,như khi tổ chức NGO của tác giả(American-vietnamese NGO)được phép họp ở Hanoi,với tham vọng trở thành Oversea Vietnamese NGO,thì không thấy CSVN ủng hộ,vì họ không”nắm đầu”được,cũng như tổ chức IDS thành lập với sự ủng hộ của ông Võ văn Kiệt cho đến khi ông chết,thì Th.T.Dũng ra ngay nghị quyết 97 khiến IDS đã phải tự giải thể.Về biển Đông khi hội thảo được Foundation Gabriel Péri tổ chức ở Paris,chỉ mời nhửng chuyên gia nghiên cứu Âu(có 1 VK duy nhất),Úc,Ấn độ tham luận,thì họ cũng đã gửi 1 đoàn VN do bà Nguyễn thị Bình cầm đầu tham dư(nhưng KHÔNG tham luận như làm conférencier/speaker),vì có lẽ họ không tin VK có thể bảo vệ đất nước,biển đảo của toàn thể dân VN ở trong và ngoài nước,chớ không phải của riêng Đảng CSVN.Họ chỉ để những”VK yêu nước”của họ tổ chức HT về biển Đông ở Mỹ,vì họ có thể”giật dây”điều khiển được từ xa!?Thật đáng tiếc,vì những TT miền Nam VN trước 1975 đều tìm dịp hòa giải với miền Bắc để khỏi lệ thuộc Mỹ(như TT.Ngô đình Diệm đã làm qua trung gian của Ủy hội đình chiến,và TT.Nguyễn văn Thiệu đã trọng dụng ông Nguyễn tiến Hưng về chính sách”hiệp thương”hai miền Nam,Bắc đề hòa giải),hay lệ thuộc Tầu(như HCM có gửi 1 cành đào Tết tặng TT.Diệm),nhưng họ đã bị những”cán ngố giáo điều CS”,và những người”chống Cộng chết bỏ” ngăn cản,thậm chí”đảo chính”giết hại,nên vẫn chưa có Gorbachev dám xuất hiện ở VN!

 2. noileo says:

  “Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?”

  Truớc hết ông Lê Xuân Khoa và các trí thức tương tợ đừng có vô tình hoặc cố ý khoác cái bộ mặt yêu nuớc & ái quốc bịp bợm lên Hồ chí Minh và đảng Việt cộng.

  Một trong những “phương tiện” hữu hiệu mà dựa vào đó Hồ chí Minh và đảng Việt cộng dâng cống đất nuớc Việt nam cho tàu cộng một cách êm ả, là cái mặt nạ “ái quốc” ấy.

  Nhờ đeo cái mặt nạ ái quốc bịp bợm ấy chúng đã luòng gạt nhân dân VN, đàn áp trí thức, thực hiện việc bán nuớc Vn cho tàu cộng thật êm ả trót lọt.

  Cho đến tận hôm nay, 2010, không ít trí thức cộng sản & trí thức xã nghĩa & quan quyền văn võ & giáo sư sinh viên học sinh trong nuớc…, vẫn còn bị luờng gạt bởi cái mặt nạ “ái quốc”, thực chất là bán nuớc, của Hồ chí Minh & đảng Việt cộng, nho vay mà Việt cộng vẫn không gặp bao nhiêu trở ngại trong tiến trình bán nuớc VN cho tàu cộng.

  Vì thế, xin nhắc lại, để trả lời cho câu hỏi của ông Lê Xuân Khoa, thì, một trong những công việc hàng đầu của ông Lê Xuân Khoa và trí thức hải ngoại là đừng tiếp tay cho các trí thức cộng sản & trí thức xã nghĩa & trí thức dù sao & trí thức giải phóng…, thuộc thành phần các chuyên gia làm chứng gian chuyên nghiệp

  như sử gia cộng sản Trần Huy Liệu truớc kia với câu chuyện Lê văn tám,
  như trí thức cộng sản Nguyễn Phuơng Nga gần đây với những lời lẽ gian trá bịp bợm về vụ việc bát Nhã,
  như trí thức cộng sản Tống văn Công & trí thức giải phóng Đào Hiếu với công trình tô vẽ bộ áo giấy “chiến thắng của dân tộc” lên cuộc chiến tranh Hồ chí Minh 20 năm người Việt ta giết người Việt mình, trói 2 miền Nam Bắc Vệt nam vào một bó dâng cho chủ nghĩa cộng sản ác quỷ, góp phần vào tiến trình Hán hoá Việt nam, đẩy VN vào vòng nô lệ Tàu cộng

  vẫn không ngừng tô vẽ những nuớc sơn ái quốc bịp bợm cho Hồ chí Minh & đảng Việt cộng, giúp cho đảng Việt cộng đuọc thong thả dâng cống VN cho Tàu cộng.

 3. Di Linh says:

  Kính gữi Bác Lê Xuân Khoa,

  Xin hõi Bác một câu :
  Là nguời đã bỏ công chạy tới chạy lui về với nguời anh em CSVN “có công giành độc lập” bao nhiêu năm trời .Vậy chớ mấy chục năm nay Bác đã làm gì , cố vấn gì cho ” Đãng Ta” mà nay lại kêu gào thãm thiết :
  “Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?”

 4. louis lee says:

  cac ban oi du co chien tranh voi bon tau cong thi dcsvn va con chau cua bon chung cung chang chet dua nao dau chi toi cho con chau luong dan chung ta dem than ra do dan cho chung ma thoi.nong duc manh va bon giac tau phuong bac nam vung dang cai tri nhan dan ta,vay ta phai cung nhau vach mat chi ten dua nao la trung cong nam vung,dua nao la be lu tay sai cua giac tau va tu do chung ta keu goi long nguoi dan va can bo cung nhau chong lai ban chung.hoi nhung nguoi viet nam yeu nuoc hay doan ket chong lai dcsvn de dem lai com no ao am cho toan dan viet va giu lay tu do doc lap ,chu quyen cho nhan dan ta duoc hanh phuc am no.

 5. Nhật Lan says:

  Pham Binh said :”Nghĩ cho cùng thì đất nước hiện nay có phải của người dân Việt Nam nữa đâu. Đất đai, rừng núi, biển đảo …tất tần tật thuộc về những ông bà quan chức lãnh đạo đang chồm chỗm ngồi ở Ba Đình rồi.”

  Anh PB said câu này rất đúng và sát với thực tế , NL e rằng các quan ngối tại Ba Đình là những “thái thú” mà chủ TC của các quan biểu sao làm vậy mờ ! Chớ làm sao đi sái bước được . Các anh đã viết ra đầy đủ cả, NL chỉ còn cách đồng ý mà thôi .

 6. Danny says:

  Toi qua tam- dac va dong y voi nhung gi ban Pham Binh da noi

 7. Trung Hoàng says:

  1.
  Phải điểm mặt bá quyền bành trướng,
  Khắp trong ngoài đồng xướng chận ngăn.
  Muôn lòng như một nguyện rằng :
  Rồng Tiên Hồng Lạc vĩnh hằng muôn thu.
  Kết cánh Âu xoá thù quên hận,
  Phất CỜ LAU chuyển vận thế cơ.
  Đông phong mượn gió xoay cờ,
  Hoàng Trường ngóng đợi trông chờ bóng Âu.

  2.
  Phải điểm mặt bá quyền bành trướng,
  Mạng toàn cầu đồng xướng tỉnh hồn.
  Biển Đông sóng dập gió dồn,
  Lưỡi Bò kiêu ngạo lộng ngôn tự hành.
  Thói Đại Hán tranh giành cướp đoạt,
  Nết Đảng Anh chà đạp Đảng Em.
  Sao kia mãi cứ ngồi xem,
  Non mòn biển lấn chẳng thèm kêu than.

  3.
  Phải điểm mặt bá quyền bành trướng,
  Khắp trong ngoài trưởng dưỡng tiềm năng,
  Nâng cao tiềm lực nguyện rằng :
  Chung lòng họp sức chống ngăn bạo quyền.
  Hàng trí thức tinh chuyên CÔNG PHÁP,
  Giới sĩ phu thông đạt DÂN QUYỀN.
  Sao kia ôm mãi lợi riêng,
  Rút then mở cưả mối giềng ướm tơ.

  4.
  Phải điểm mặt bá quyền bành trướng,
  Giống trống kèn hô xướng toàn cầu.
  Cơ nguy thế giới hoạ sâu,
  Giấc mơ Đại Bá gieo sầu trời Đông.
  Cả khu vực tơ hồng giăng buả,
  Chim xoè lông cá muá bày vi,
  Thuỷ Hoàng bạo chuá man di,
  Nết Tần dạ Sở lạ gì thói xưa.

  Tan ra từng mảnh chẳng chưà !!!

 8. lotxac says:

  Là nguoi VIETNAM không ai không yêu quê-huong và đất nuóc của mình;noi chôn nhau,cắt rốn ?. Ngoại trú nhũng kẻ bá vó tha phuong cầu thục; ngoai trú nhúng đúa con dâm hoang nhú HCM; tên đã đem giặc TAÙ vào Viet-Nam. Cái tội ấy dù vào địa-ngục hàng ngàn kiếp,và ỏ tù nhú ông Madoff 150 năm cũng chúa trả hết cái tội của hắn đã gây ra cảnh NỒI DA xáo thịt do MAO thục hiện tại nhũng nuóc Á-Đông: tù Tây-Tạng; Népal; Cambot, Vietnam;vì chính lói nói này do HCM nói ra: TQ và VN nhú môi voi răng,môi hó thì răng lạnh ! nên vài chục năm truóc đây TQ đã gây ra bao nhiêu vụ gây XÁO ĐỘNG bắt nguoi,cuop tàu ngu dân Viet-Nam; mà phía VC chịu ngậm bù-hòn; không dám hỏ môi;mà chỉ âm thầm thuong-luong voi TQ. Cái BÙA KIM-CÔ do TQ tròng vào cổ VIET-CỌNG nhú TAM-TẠNG tròng KIM-CÔ vào cổ TỀ-THIÊN’đố ai gõ ra ? Theo tôi: TỘI NGUOI NÀO LÀM; NGUOI ẤY CHIU; KHÔNG AI CHỊU THẾ CHO DUOC. Ngoại trù: CSVN cúi đầu XIN-LỖI QUỐC-DÂN,và tú giải thể toàn ĐẢNG. Có nhu thế toàn dân đúng lên,và nhò các QUOC-GIA TU-DO trên thế-gioí ngăn chận chân xâm-lăng của TQ tại biển Đông.
  Nguoc lại; nếu VC phải trả mộ hậu-quả vô cùng to-lón là TQ sẽ đánh truoc khi VNCS đuoc Nga bán cho TÀU- CHIẾN. Nhũng ai trung thành voi VNCS thì sẽ chếr nhú tôm bị dính luoi. Nhung lúc ấy dù VC có la võ cổ-họng kêu gọi chống TQ; dân sẽ bỏ nuoc trốn chạy nhú dân miồn NAM trốn chạy VC sau năm 1975. Wait and see.

 9. Vương ba says:

  trước tình hình biển đông ,không riêng gì VN mà thế giới cũng quan tâm,sự đối đầu giữa VN và TQ không thể nào tránh được ,trước mắt thì chúng vẫn chén thù ,chén tạc với nhau ca tụng nhau chí cốt nào 4 chữ tốt
  16 chữ vàng nhưng mai đây chúng cũng đánh nhau bể đầu xức trán,đó là thường tình….sáng vẫn là bạn chiều đập bể đầu với nhau ….bọn họ như cho với mèo chẳng cần quan tâm hãy ngồi gãi H….chờ chúng chết
  và tương lai VN sáng ngời,tất cả của séza lại trả cho séza,đó là quy luật tất yếu của tạo hóa đã định đoạt.
  Vương Ba.

 10. Pham Binh says:

  Nghĩ cho cùng thì đất nước hiện nay có phải của người dân Việt Nam nữa đâu. Đất đai, rừng núi, biển đảo …tất tần tật thuộc về những ông bà quan chức lãnh đạo đang chồm chỗm ngồi ở Ba Đình rồi. Họ muốn thu mua, bán lại, cho thuê hay nhượng quyền là của họ chứ người dân đâu có được quyền hành gì? Khi họ cần, người dân không chấp nhận mức đền bù rẻ mạt thì họ cho xe ủi, máy cày, quân đội, cảnh sát tới giải quyết ngay. Họ nhượng biển đảo, đất đai cho TQ họ đâu đếm xỉa tới người dân? Vậy thì, tại sao tôi, (người Việt đang sống ở Hải ngoại) lại phải có hành động để bảo vệ cái miếng đất mà tôi chẳng có quyền hành gì? Muốn khỏi mất nước, muốn chống bảnh trướng TQ trước hết phải đánh đổ những kẻ cầm quyền, bán nước hại dân ở Ba Đình đã.

Phản hồi