WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kêu gọi biểu tình lần thứ 10 tại Hà Nội

Nhóm trí thức và nhân sĩ nòng cốt trong các cuộc biểu tình trước đây tiếp tục kêu gọi xuống đường lần thứ 10 vào ngày Chủ nhật này, 14/8/2011.

Lời kêu gọi được phát đi trong lúc quan hệ Việt- Trung thêm căng thẳng khi Trung Quốc ém quân đông sát biên giới phía Bắc và Việt Nam cũng có những động thái tương tự nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Trung Quốc cũng vừa cho hạ thủy con tầu sân bay đầu tiên mà họ đã chuẩn bị từ nhiều năm nay. Trang mạng quốc phòng của Trung Quốc vừa lên tiếng coi con tầu này như một phương tiện để giành thế chủ lực trong tranh chấp biển Đông.

Lời kêu gọi được phát đi trên một số trang blog cá nhân và các trang web ‘lề trái’.

Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 14.08.2011
Địa điểm tập trung: Khu vực HỒ GƯƠM, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ.

Lần biểu tình thứ 9 hôm Chủ nhật tuần trước diễn ra khá suôn sẻ, cơ quan an ninh chìm nổi vẫn có mặt dầy đặc nhưng không xảy ra bất cứ xô xát nào. Dù trước đó, nhiều thành viên tích cực bị công an thăm hỏi, đe dọa và ‘khuyên bảo’ họ không nên tham gia biểu tình.

 

16 Phản hồi cho “Kêu gọi biểu tình lần thứ 10 tại Hà Nội”

  1. Lý Thần Phi says:

    Đến thời điểm này mới thấy được tinh thần yêu nước của người dân Hà Nội thật bất khuất hãy ghi điểm cho họ Còn người dân Saigon đi biểu tình được vài lần có lẽ do sợ bị đàn áp nên đã nãn chí thật buồn thay.

Phản hồi