1 Phản hồi cho “Còn đảng, còn mình”

  1. dân đen says:

    Ủa ! Lâu quá không gặp ! Thế lúc nầy nhà ngươi là món đồ chơi mới à ?
    Thế thì vứt mẹ nó 2 chữ ” nhân dân ” đi cho đỡ ngượng !

Leave a Reply to dân đen