2 Phản hồi cho “Chó Ba Đình”

 1. Trung Q. says:

  Về mặt thể chế Hà Nội là nô lệ của Tàu cộng từ lâu, khó mà tháo gở được.

 2. Thiến Heo says:

  thằng khựa có một khúc xương
  vi xi bức xúc cao lương trên đời
  thằng khựa ném xương lên mời
  vi xi đem đổi cơ đồ ông cha
  thằng khựa đánh rắm hảo… a!
  vi xi hồ hởi ca ca cho… nhiều

Phản hồi