WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ý kiến về hình thức thi hành án tử hình

Kính gửi Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Qua đọc kiến nghị của Tiến sĩ (1) gửi Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 11/5/20012)  về hình thức thi hành án tử hình, tôi thấy đó là ý kiến hay, phù hợp với lòng người, làm phân biệt rõ được mức độ đáng trừng phạt của một loại tội ác lớn nhất mà con người ta muôn đời đều căm ghét.

Tử hình kiểu xử bắn. Nguồn On the net

Hiện nay trên thế giới đã có 89 quốc gia đã bỏ án tử hình, hầu hết những nơi này có nền dân chủ cao, xã hội ổn định, công bằng và văn minh. Họ không muốn phải tước đi mạng sống quý giá của đồng loại cho dù kẻ đó gây ra tội ác rất lớn. Mặt khác họ cũng tin vào khả năng giáo dục xã hội của họ và sự hoàn lương của con người. Chúng ta không có hạnh phúc ấy vì không có những điều kiện trên. Vì vậy án tử hình là cần thiết trong xã hội chúng ta, nó có tác dụng răn đe lớn đối với những kẻ dám gây ra những tội ác tầy đình.

Tuy nhiên, muốn có kết quả cao trong việc răn đe các loại tội phạm cần có  một xã hôi công bằng, có chuẩn mức đạo đức được thực sự tôn trọng và hệ thống tư pháp khách quan. Nếu không, càng xử sẽ càng nẩy ra nhiều “tội phạm”, nhà tù và pháp trường chỉ là nơi ra vào của những người kém may mắn, hoặc đôi khi là của những người có gan muốn phá bỏ cái cũ, cái lạc hậu.

Tôi cũng đồng ý thi hành án bằng “tiêm thuốc độc” đối với người bị kết án tử hình về các tội phạm khác quy định tại Bộ Luật Hình sự. Vì thi hành án theo cách này tránh được nhiều điều rất phiền phức, ảnh hưởng tâm lý lớn cho những người thực hiện, cho gia đình và bản thân tội phạm.

Đối với người bị kết án tử hình về “Tội phản bội Tổ quốc” thì nên thi hành án bằng sử bắn. Vì “Phản bội Tổ Quốc là tội nặng nhất” (Điều 76 Bộ luật Hình sự), mà tội nặng nhất thì phải có hình thức trừng phạt xứng đáng với nó. Tổ chức việc xử bắn cũng là một nghi thức cần thiết để đánh dấu, để tống tiễn một tên tội phạm nguy hiểm, đáng khinh bỉ ra khỏi cộng đồng của cả một dân tộc mà hắn phản bội. Điều này có ý nghĩa răn đe lớn đối với những kẻ đồng lõa và nhắc nhở sâu đậm trong trí nhớ mọi người.

Là người không chuyên ngành Luật, nhưng khi đọc Điều 78 Bộ Luật Hình sự tôi thấy việc quy định tội phản bội Tổ quốc còn sơ sài, thậm chí còn chưa chuẩn xác, có thể để tội phạm có cớ cãi nhăng, tránh tội.

Điều 78 Bộ Luật Hình sự quy định phạm “tội phản bội Tổ quốc” là hành vi của “công dân Việt Nam câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc”.

Có thể nói chắc rằng không có người Việt nào, dù lòng lang dạ sói, cũng không điên dại mà tự dưng lại làm điều gì chỉ nhằm gây nguy hại cho Tổ Quốc. Nhằm là hướng tới đích. Bán nước, gây nguy hại cho Tổ Quốc chỉ là hành động nhằm đạt mục đích khác.

Mục đích của bọn bán nước là thấp hèn, đó là vì quyền lợi của bản thân, của dòng họ hay của một nhóm người nào đó. Chúng coi thường lợi ích  của dân tộc, nên  sẵn sàng đem “bán” để đánh đổi lấy những điều mà chúng thèm khát hão huyền .

Đó mới là mục đích của của chúng.

Những kẻ này thường đức thấp, tài mọn nhưng tham vọng thì lại  lớn. Chúng  mưu tính quẩn quanh, không biết lắng nghe ý dân mà làm theo điều phải. Chúng sẵn sàng chịu nhẫn nhục trước ngoại bang  để được yên ổn, hưởng lộc trên sự lầm than của dân chúng khi đất nước rơi vào thế mất tự chủ.

Ích Tắc, Chiêu Thống  xưa kia cũng vậy. Có bao giờ chúng tự thấy là đã gây nguy hại cho đất nước? Chúng cũng có những mơ tưởng hão  huyền,  ẩn náu dưới những mục đích “cao cả” là bảo vệ sự tồn tại của một Vương triều và cũng là …vì trăm họ. Hành động mà chúng tự cho là “mềm dẻo”, là “khôn ngoan” thực chất là ươn hèn,  khuất phục.

Tấm gương Diên Hồng còn đó. Tại hội nghị này không chỉ có Hoàng tộc, mà còn có các bô lão của muôn dân. Các vua nhà Trần đã biết lắng nghe và làm theo ý dân nên chúng ta đã có được những trang sử thật huy hoàng.

Nếu ngày nay dân được nói, Nhà nước biết nghe dân, thì tình hình sẽ khác.

Vậy có nên hiểu tội phản bội Tổ Quốc là: Hành vi của “công dân Việt nam cấu kết với nước ngoài, với bất kỳ mục đích nào,  gây nguy hại cho khối đoàn kết dân tộc, cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc” ?. Hiểu như vậy có thể sẽ rõ ràng hơn.

Ý kiến của tôi, một độc giả của Bauxite Việt Nam gửi tới Tiến sĩ,  mong  được ông và các độc giả khác xem đến để biết và có những ý kiến đúng và hay hơn. Hy vọng sẽ không như biết bao nhiêu ý kiến tâm huyết về những việc đại sự khác của công dân đã gửi đến các cơ quan, báo chí lại được đáp lại bằng sự im lặng đáng sợ.

Trân trọng.

Hà Nội 16 – 5 – 2010

Bài nhận được từ tác giả

—————————————————

(1) Kiến nghị của luật sư Cù Huy Hà Vũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————————–
Hà Nội ngày 11/5/2010

KIẾN NGHỊ
GIỮ NGUYÊN QUY ĐỊNH THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG
“XỬ BẮN” ĐỐI VỚI TỘI PHẠM “PHẢN BỘI TỔ QUỐC”

Kính gửi: Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đồng Kính gửi: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh
Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình
Viện trưởng VKSNDTC Trần Quốc Vượng

Tôi là Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, Tiến sĩ Luật, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng.

Tôi được biết Quốc hội Khóa XII tại Kỳ họp thứ 7 họp trong tháng 5/2010 sẽ thông qua Dự luật Thi hành án hình sự do Chính phủ soạn thảo trong đó có quy định về hình thức thi hành án tử hình. Căn cứ Điều 53 Hiến pháp: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”, tôi kiến nghị với Quốc Hội như trình bày sau đây.

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội về hình thức thi hành án tử hình quy định tại Dự án Luật thi hành án hình sự ngày 19/4/2010 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết:

- Tán thành phương án : thi hành tử hình bằng hình thức xử bắn (ý kiến tại 05 Đoàn và 01 đại biểu);

- Tán thành thành phương án 2: thi hành tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (ý kiến tại 15 Đoàn, 01 đại biểu);

- Đề nghị áp dụng cả hai hình thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc và xử bắn (ý kiến tại 05 Đoàn, 01 đại biểu, 01 cơ quan); có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “Thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm, xông thuốc độc,… hoặc xử lý bằng biện pháp khác. Quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc hoặc xử lý bằng biện pháp khác do Chính phủ quy định” (ý kiến tại 01 Đoàn); có ý kiến đề nghị giao Chính phủ quyết định một trong 3 hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn, tiêm thuốc độc hoặc dùng điện (ý kiến tại 01 Đoàn).

Tôi đồng ý là thi hành án tử hình bằng “tiêm thuốc độc” bảo đảm được nhân đạo tối đa cho người bị thi hành án vì “tiêm thuốc độc” gây đau đớn ít hơn cho người bị thi hành án, bảo đảm tử thi còn nguyên vẹn, giảm áp lực tâm lý cho người trực tiếp thi hành án và cần chi phí ít hơn so với thi hành án tử hình bằng “xử bắn”.

Tuy nhiên tôi cho rằng cần giữ nguyên quy định thi hành án tử hình bằng “xử bắn” đối với người bị kết án tử hình về “Tội phản bội Tổ quốc” quy định tại Điều 78 Bộ Luật Hình sự bởi mức độ nguy hiểm của “Tội phản bội Tổ quốc” vượt hẳn các tội phạm khác quy định tại Bộ Luật Hình sự.

Điều 78 Bộ Luật Hình sự quy định phạm “Tội phản bội Tổ quốc” là hành vi của “công dân Việt Nam câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Nói cách khác, đó là hành vi “Bán Nước” nhằm tước đoạt sự sống không chỉ của một hay một số người mà của cả quốc gia Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam có 4.000 năm lịch sử. Chính bởi lẽ đó, Hiến pháp Việt Nam đã đặc biệt phân tách tội phạm này với các tội phạm khác khi khẳng định tại Điều 76: “Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất”.

Với trình bày trên, tôi trân trọng kiến nghị Quý vị khi xem xét Dự án Luật thi hành án hình sự:

1. Giữ nguyên quy định thi hành án bằng “xử bắn” đối với người bị kết án tử hình về “Tội phản bội Tổ quốc” quy định tại Điều 78 Bộ Luật Hình sự.

2. Quy định thi hành án bằng “tiêm thuốc độc” đối với người bị kết án tử hình về các tội phạm khác quy định tại Bộ Luật Hình sự.

Thưa Quý vị,

Trong quan hệ giữa Công dân và Nhà nước, Quyền của người này là Nghĩa vụ của người kia. Vì vậy, một khi Hiến pháp quy định Công dân có Quyền kiến nghị với Nhà nước thì Nhà nước phải có Nghĩa vụ trả lời kiến nghị của Công dân. Do đó, nếu Nhà nước không trả lời kiến nghị của Công dân thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy Nhà nước phá hoại Hiến pháp!

Vì vậy, tôi đề nghị Quý vị với tư cách đại diện Nhà nước xem xét và trả lời Kiến nghị này và 02 Kiến nghị tôi đã gửi Quý vị trước đó là:

Kiến nghị khẩn cấp “Không tổ chức dân quân tự vệ biển” ngày 19/11/2009.
Kiến nghị Xây dựng Đài tưởng niệm Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ngày 04/3/2010.

Trân trọng.

Cù Huy Hà Vũ

Nguồn: Bauxite

6 Phản hồi cho “Ý kiến về hình thức thi hành án tử hình”

 1. Hwy Tse says:

  XỬ BẮN

  Chúng ta đều biết, có nhiều hình thức xử tử tội như:
  ** Ghế điện,
  ** Chích thuốc mê rồi chết luôn,
  ** Treo cổ,…
  Trung quốc và Việt Nam xưa nay tử hình tội nhân bằng cách bắn đạn vào người,…Có lẽ Nhà Nước CS hẳn kinh doanh “lục phủ, ngũ tạng” trong cơ thể những con người đó ! ?
  (còn tiếp)

  Hwy Tse,…

 2. Nam Lê says:

  TS Hà Vũ nghỉ rất xa khi xin giử Điều 78 trong bộ luật hình sự… để trong tương lai dùng điề luật này mà hành xử CSVN

 3. Minh Quân says:

  Điều 78 Bộ Luật Hình sự quy định phạm “Tội phản bội Tổ quốc” là hành vi của “công dân Việt Nam câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Đọc xong tôi mới thấy sự tinh vi của cọng ản….ai nói họ ngu đâu….
  …điều luật này chỉ áp dụng cho công dân thôi… còn nhà nước, cán bộ và đảng viên được miển, vì nế áp dụng cho cả mọi người thì tòan bộ nhà nước, đảng viên CS đề phải mang ra tử hình về tội cấ két với nước ngoài ( trung quốc) dâng bán lảnh thỗ VN cho ngọai ban

 4. Tội phản bội tổ quốc là phải xử bắn, thế là VC có đáng xử bắn không?
  Những người lính VNCH mà VC quy chụp là người phản bội tổ quốc, thử hỏi VC có dám đem tất cả ra bắn không hay xem họ là những khúc ruột ngàn dặm?
  Những Việt Kiều một thời chạy trốn tổ quốc nay trở về thăm quê hương,một thời VC quy tội cho họ là kẻ chạy theo chân đế quốc, những người ấy sao VC không đem ra bắn.

  VC nói nhiều nhưng đã hết đạn và chẳng ai sợ chúng nữa, VC chắc chắn sẽ bị Tàu xử tử vì chúng là kẻ ác và kẻ ác có ngày sẽ ra pháp trường nhận tội, kẻ ra pháp trường chính là VC.

 5. Tranquangha says:

  Người nhận kiến nghị là người xứng đáng nhận bản án.

Phản hồi