WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kiến nghị đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á”

Nguồn: globalsecurity.org

Phải làm gì để đối phó với âm mưu thôn tính biển Đông Nam Á bằng võ lực của Trung cộng? Im lặng và nguyền rủa không thể ngăn chận được âm mưu này! Hãy tự hỏi còn cách nào khác ngoài hành động đồng loạt lên tiếng? Hãy cùng gánh vác trách nhiệm trước nguy cơ của đất nước và Đông Nam Á bằng cách đưa sự việc ra trước dư luận quốc tế với chiến dịch: KÝ THƯ KIẾN NGHỊ!

Sơ lược lý do kiến nghị

Vào thế kỷ 16, thế giới biết rất ít về vùng Đông Nam Á. Thương nhân và thủy thủ Tây Phương thời bấy giờ gọi vùng biển xung quanh các nước mà ngày nay gọi là các quốc gia Đông Nam Á, là “Biển Nam Trung Hoa” để nói đến lưu vực và vị trí của nó tương ứng với các quốc gia vây quanh vùng biển này và nằm về phía Bắc của Úc Đại Lợi, phía Đông của Ấn Độ, và phía Nam của Trung Hoa (Trung quốc).

Đáng lưu ý là vùng biển này một thời được gọi là Biển Chăm-Pa hay Biển của Chăm-Pa, tên của một vương quốc vùng duyên hải đã từng hưng thịnh trước thế kỷ 16.

Trong thời kỳ hiện đại, khi nền văn minh nhân loại phát triển theo hướng hợp tác toàn cầu về nhiều mặt, thì từ thế kỷ 20, về phương diện địa lý, cộng đồng quốc tế đã thiết lập một tiểu vùng thuộc Á Châu để giải quyết nhu cầu của nhân loại. Tiểu vùng này chính thức được gọi là Đông Nam Á, bao gồm Miến Điện, Brunei, Cam Bốt, Đông Timor, Indonesia, Lào, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Phi Luật Tân, và Việt Nam.

Vùng Đông Nam Á được đại diện bởi khoảng 600 triệu dân, và trong một nỗ lực chung, họ đã có những đóng góp riêng biệt và độc đáo cho nền văn minh hiện đại trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, chính trị, v.v…

Ngoài những dữ kiện trên, sau đây là những sự thật không thể chối cãi:

1. Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận vùng này và tên gọi là “Đông Nam Á”.

2. Các nước Đông Nam Á bao quanh hầu như toàn bộ Biển Nam Trung Hoa với tổng số bờ biển dài khoảng 130.000 km (81.250 dặm) ; trong khi bờ biển phía Nam của Trung Hoa (Trung quốc) chỉ đo được khoảng 2.800 km (1.750 dặm).

3. Vùng biển này không giành cho riêng một quốc gia nào. Nó là một di sản chung của nhân loại và đã được cộng đồng quốc tế thực sự sử dụng trong nhiều thế kỷ như là thủy đạo quan trọng đứng hàng thứ hai trên thế giới.

Hãy tham gia chiến dịch yêu cầu Tổng Thống và Thủ Tướng của 11 quốc gia Đông Nam Á, Chủ tịch Tổ chức Bản đồ Đại Dương của Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch và Giám đốc của 11 Hội Địa Lý trên thế giới đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á”.

Hãy tham gia ký thư kiến nghị! Hành động của quý vị sẽ được ghi nhớ mãi trong lịch sử cận đại của vùng Đông Nam Á.

Thư kiến nghị gửi Tổng Thống và Thủ Tướng của 11 quốc gia Đông Nam Á, Chủ tịch Tổ chức Bản đồ Đại Dương của Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch và Giám đốc của 11 Hội Địa Lý

Kính thưa quý ngài:

Theo tôi, việc đặt tên “Biển Nam Trung Hoa” đã bị sử dụng một cách sai lầm trong một thời gian dài khi mô tả hiện trạng địa lý của vùng biển được bao quanh bởi các quốc gia Đông Nam Á.

Tôi thiết tha yêu cầu quý ngài hãy đổi tên biển thành “Biển Đông Nam Á”, để phản ảnh chính xác kiến thức của nhân loại về môi trường địa lý, tình trạng hiển nhiên về ưu thế địa lý chủ quản vùng biển của vùng mà tôi đề cập đến (vùng Đông Nam Á), lợi ích của 600 triệu người dân Đông Nam Á, và quan điểm của cộng đồng quốc tế.

Hành động của quý ngài chắc chắn sẽ khích lệ người dân vùng này, và thậm chí hơn thế nữa, nó thể hiện sự chăm sóc và yêu mến nhiều hơn đối với hành tinh của chúng ta và vì vậy, một cách sâu sắc, quý ngài đang thúc đẩy việc cải thiện nền văn minh và môi trường của nhân loại.

[Ký tên]

Hành Động Ngay!

8 Phản hồi cho “Kiến nghị đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á””

 1. Nguyễn Việt Hùng says:

  This action is necessary to do for all South East Asian countries on sea security and much more…
  So,I support this action.

 2. Nguyễn Việt Hùng says:

  Đây là việc làm có ý nghĩa và cần thiết cho sự an nguy của TỔ QUỐC VIỆT NAM nói riêng và toàn vùng Đông Nam Á nói chung.
  Tôi rất ủng hộ đề xướng này.

 3. Huỳnh Đức Tâm says:

  I support this action.

 4. LEN NGUYEN says:

  I support this action

 5. Bob Vu says:

  My two thumbs up ( agree ) with this action.

 6. Ngo Duc Hop says:

  I support this action.

 7. Nguyen Thanh Binh says:

  I support this action

 8. Chu chi nam says:

  I support this action

Phản hồi