WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Hà Sĩ Phu khiếu nại v/v bi cắt điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————————–

Đà Lạt ngày 26/5/2010

ĐƠN KHIẾU NẠI

V/v Công an tỉnh Lâm Đồng can thiệp trái pháp luật với

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu

Trung tâm viễn thông Đà Lạt ngừng cung cấp dịch vụ

viễn thông trái pháp luật đối với công dân

Kính gửi: Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Hiệp

Tôi là Nguyễn Xuân Tụ (tên gọi khác là Hà Sĩ Phu), công dân Việt Nam, HKTT tại 4 E Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng, xin gửi Giám đốc lời chào trân trọng.

Được sự hỗ trợ pháp luật của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội (ĐT: 0904350187), căn cứ Điều 74 Hiến pháp (Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo) và căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo, tôi khiếu nại việc sau đây:

Ngày 08/5/2010, điện thoại số 063.3823510 do tôi là chủ thuê bao và điện thoại số 063.3520915 do anh Nguyễn Xuân Quý, cháu ruột tôi ở cùng nhà, là chủ thuê bao do Trung tâm viễn thông Đà Lạt cung cấp dịch vụ bị mất tín hiệu cùng một lúc. Tôi hỏi thì nhân viên Trung tâm trả lời là 02 điện thoại này mất tín hiệu do bị “sét đánh”?!.

Tuy nhiên phải đến ngày 12/5/2010, Trung tâm viễn thông Đà Lạt mới gửi cho tôi 02 Thông báo cùng số 796/TB-TTDL (bản sao kèm theo) theo đó kể từ ngày 12/5/2010, Trung tâm Viễn thông Đà Lạt chấm dứt:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ điện thoại Viễn thông số 006798D ký ngày 02/4/2000 ký giữa Trung tâm với tôi, Nguyễn Xuân Tụ;

2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ điện thoại số 9037D ký ngày 05/6/2006 và Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ MegaVNN số 2508/HĐ-TTTH ký ngày 11/5/2007 H giữa Trung tâm với anh Nguyễn Xuân Quý, cháu ruột tôi.

Tôi hỏi lý do của việc chấm dứt các hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông trên thì được Trung tâm viễn thông Đà Lạt trả lời là Trung tâm làm theo yêu cầu của Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 18/5/2010, tôi đến Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Lâm Đồng để khiếu nại thì được Chánh Thanh tra Sở Bạch Ngọc Dũng và Phó Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Thúy Hằng tiếp và trả lời là Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Viễn thông Lâm Đồng ngừng cung cấp dịch vụ đối với hai số thuê bao của gia đình tôi là làm theo yêu cầu của Công an tỉnh Lâm Đồng vì cơ quan này kết luận hai số thuê bao dịch vụ viễn thông trên được sử dụng để “chuyển tải những thông tin có nội dung chống lại Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Kèm theo Biên bản làm việc số 64/BB-TTr ngày 18/5/2010 do Chánh Thanh tra Bạch Ngọc Dũng ký).

Tôi, Nguyễn Xuân Tụ, khẳng định rằng kết luận trên của Công an tỉnh Lâm Đồng là hoàn toàn trái pháp luật vì chỉ người có hành vi phạm tội mới bị luật pháp trừng phạt bằng cách tước bỏ tất cả hoặc một số quyền cơ bản của công dân trong khi không có bất cứ quy định pháp luật nào trong Bộ Luật Hình sự quy định “sử dụng các dịch vụ viễn thông để chuyển tải những thông tin có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là hành vi phạm tội!

Nói cách khác, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xâm phạm nghiêm trọng ít nhất hai Quyền cơ bản của tôi với tư cách công dân và lợi ích đi kèm được Hiến pháp Việt Nam bảo hộ:

Ø Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật (Điều 73 Hiến pháp);

Ø Công dân có Quyền Tự do ngôn luận, Tự do báo chí, có Quyền Được thông tin (Điều 69 Hiến pháp).

Do đó, nhân danh cá nhân và được sự ủy quyền của anh Nguyễn Xuân Quý, tôi yêu cầu Giám đốc ngay tức khắc hủy bỏ kết luận trái pháp luật nói trên của Công an tỉnh Lâm Đồng và yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Trung tâm viễn thông Đà Lạt tiếp tục cung cấp dịch vụ viễn thông theo 02 hợp đồng mà Trung tâm đã ký với tôi và anh Nguyễn Xuân Quý.

Tôi chân thành cảm ơn và đề nghị Giám đốc ra Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại này của tôi theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

NGƯỜI KHIẾU NẠI

Nguyễn Xuân Tụ

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng (để phối hợp)

- Chánh Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng (để phối hợp);

- Giám đốc Trung tâm Viễn Thông Đà Lạt (để phối hợp);

- Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ (để giám sát và hỗ trợ pháp luật).

Nguồn: Bauxite.

6 Phản hồi cho “Ông Hà Sĩ Phu khiếu nại v/v bi cắt điện thoại”

 1. Anh Dung says:

  Thật là buồn cho cá nhân ông Hà Sĩ Phu và cho phong trào dân chủ, phương tiện “tác nghiệp” của ông thời đại “thế giới phẳng” cũng bị cắt, qua đây cũng biết hơn về con người Hà Sĩ Phu, tôi còn nhớ ông từng chỉ là “người quan sát” khi có sự mâu thuẫn giữa các nhà dân chủ. Nhưng nay khi CS đụng đến “quyền lợi” của ông thì ông trở thành người “không” quan sát. Như vậy phong trào dân chủ có thêm đồng minh, có thêm người vì phong trào dân chủ. CS VN đã nhầm, khi cắt điện thoại Hà Sĩ Phu, vô tình đã biến HSPhu – nhóm Đà lạt từ người quan sát, trỏ thành người “không” quan sát, hết lòng vì phong trào dân chủ (trên bàn phím).

 2. Vo Minh says:

  .Bac ha Si Phu oi, thuong Bac Vo Cung. song. Trong xa hoi Cong San Thi nhung nguoi co cai dau biet. Nghi nhu Bac That Vo Duyen qua Di !!! Noi Chang duo, nghe Cung khong, vat lam gi Chu?????
  Ma Sao Troi. Lai de cho tui Cong no song dai the khong bite!!! Thuong. Bac. qua Di !!,

  Vo Minh

 3. Do hung Tan says:

  Gio nay ma ong Ha Si Phu con goi don khi nai void tui lanh dao Cong San Thi ro rang la ong chang hieu Cong San la gi ca!!! . Chinh vi ong khong hieu Cong San nen doi song cua ong nay no moi Khonsu Nan nhu the do!!! Troi oi, voicing San Thi mot la Chou thuNder Phu change, hai la tim cache that khi change, Ba la tim cache dap cho Cung cheat Chu ngoi do ma khi nai, than van Thi ich chi!!!!!!!!
  Do hunG Tan

 4. Ho van minh says:

  Toi Nghia ong ha Si Phu bi dan ap Thi uc qua nen khi nai cho bot tuck Chu Cung thua bite khieu nai void tui Cong San Thi tha Bach quan Len gai via cai cho do ngua con hon Chu khi cai gi co Chu. Thucydides te no nhu the, tin toi Di.
  Ho van minhk

 5. Le Thien y says:

  C/A co’ quyen-luc TUYET-DOI CUA CHE-DO , con Kien doi kien CU-Khoai , e rang khoai DE`KIEN
  Noi the, chu KHIEU-KIEN LA` DUNG, cho thay NEN-PHAP-CHE-XA-HOI-CN HUU-HIEU RA SAO!
  The-luc cong-an la` the-luc dang, dung tren va` DA’I vao nen luat-phap do chung de ra !
  Q/H chi GAT sau khi DANG THONG QUA TRUOC . Dung lam-lan dieu nay !

 6. Quốc Tuấn says:

  Chỉ có ở những nước độc tài cộng sản mới có việc như vậy. Đề nghi Hà Sỉ Phu nhờ Luật Sư Henry Nguyễn Hữu Liêm can thiệp.

Phản hồi