Home » MEDIA Bạn đang truy cập các tiêu đề trong mục: “MEDIA”

Văn hóa tự sướng của Trọng lú

Văn hóa tự sướng của Trọng lú

02:26:pm 13/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bổ nhiệm đúng qui trình

Bổ nhiệm đúng qui trình

01:44:pm 10/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Gió vs Phong

Gió vs Phong

12:42:am 04/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh

Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh

02:51:am 02/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá

Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá

02:51:am 02/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Họ thịt nhau

Họ thịt nhau

10:58:pm 11/09/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hình ảnh chùa Liên Trì đã bị xóa sổ

Hình ảnh chùa Liên Trì đã bị xóa sổ

Những hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy, Chùa Liên Trì của Hoà thượng thích Không Tánh, thuộc Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Chùa cũng là nơi lưu giữ 500 tro cốt. Những tro cốt này bị an [...]

03:14:pm 09/09/16 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp

Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp

02:09:am 07/08/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Dấu hiệu của sự sống

Dấu hiệu của sự sống

01:37:pm 27/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tiếng nước tôi

Tiếng nước tôi

02:44:pm 23/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Não trạng trí thức XHCN

Não trạng trí thức XHCN

01:26:pm 20/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đất nước đang bị chặt đầu lột da

Đất nước đang bị chặt đầu lột da

Đất nước đang bị chặt đầu lột da

12:07:am 18/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cắt lưỡi bọn bành trướng Bắc Kinh

Cắt lưỡi bọn bành trướng Bắc Kinh

03:05:pm 14/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyển đổi nghề mại dzô

Chuyển đổi nghề mại dzô

01:14:am 13/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lời của bà mẹ Vũng Áng

Lời của bà mẹ Vũng Áng

02:45:pm 11/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đã tìm ra thủ phạm giết cá

Đã tìm ra thủ phạm giết cá

12:38:pm 30/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Làng nướng của Nước lạ

Làng nướng của Nước lạ

09:04:am 26/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phúng điếu và miễn phúng điếu

Phúng điếu và miễn phúng điếu

03:27:pm 23/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

CÁ SA chim lặn

CÁ SA chim lặn

03:46:pm 21/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Động cơ nổ Ma dzê in Việt Nam

Động cơ nổ Ma dzê in Việt Nam

12:47:am 18/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Fullbright Bob Kerry và Tôn nữ thị Nịnh

Fullbright Bob Kerry và Tôn nữ thị Nịnh

02:53:pm 14/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thiếu nữ cầm dù ở Vũng Áng

Thiếu nữ cầm dù ở Vũng Áng

10:10:am 11/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mã thị Nịnh gặp Quy Kerry

Mã thị Nịnh gặp Quy Kerry

02:08:pm 08/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

World oceans day

World oceans day

12:58:am 01/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phải chi bác còn sống

Phải chi bác còn sống

12:09:am 30/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài  Gòn

01:11:pm 21/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

22 tháng 5 ngày đảng cử đảng bầu

22 tháng 5 ngày đảng cử đảng bầu

02:23:pm 19/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng cá chết Ba Đình

Đảng cá chết Ba Đình

02:27:pm 18/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Forkmosa

Forkmosa

03:42:pm 14/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tranh Đông Hồ – Formosa

Tranh Đông Hồ – Formosa

10:37:am 11/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »