Home » 01:10:pm 04/05/09 Đăng ngày “May 4th, 2009”

Nhận định về ngày 30/4

Nhận định về ngày 30/4

33 năm đã qua, theo tôi, với khoảng cách thời gian dài để có thể suy ngẫm sâu sắc và nhận ra sự thật lịch sử, mọi người Việt nam, kể cả những người Cộng sản, cần đính chính một nhận thức sai lầm nguy hiểm đã bị những người lãnh đạo cộng sản áp [...]

01:10:pm 04/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »