Home » 07:20:am 20/05/09 Đăng ngày “May 20th, 2009”

Tính đua đòi, hợm hĩnh ở một số người Việt

Tính đua đòi, hợm hĩnh ở một số người Việt

Ngày nay ở trong nước tính hợm hĩnh, kênh kiệu không chỉ mang tính cá nhân mà còn mang tính Đảng, tính cơ quan.

07:20:am 20/05/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »