Home » 09:39:am 09/05/09 Đăng ngày “May 9th, 2009”

Tài “kinh gian…” của một Vương quốc

Tài “kinh gian…” của một Vương quốc

1. Sau ngày Vương quốc nhỏ đánh thắng kẻ thù to bằng máu xương của thần dân. Với niềm tự hào, kiêu hãnh, vương quốc ta từ nay sạch bóng quân thù, “vĩnh viễn độc lập tự do và vĩnh viễn độc lập tự do”… đã bắt tay vào xây dựng vương quốc, “tiến lui, [...]

09:39:am 09/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »