WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:49:pm 08/11/15 Đăng ngày “November 8th, 2015”

“Terror in Little Saigon”: Giá trị cao đẹp của đệ tứ quyền

“Terror in Little Saigon”: Giá trị cao đẹp của đệ tứ quyền

Xin tri ân các ông, vì tưởng rằng những hành vi tội ác ấy đã chìm sâu vào một đáy hồ quên lãng

07:49:pm 08/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại cục – Tiểu cục là những cục gì mà sao Quốc hội hả hê?

Đại cục – Tiểu cục là những cục gì mà sao Quốc hội hả hê?

Đón Tập, Đảng mất cả vốn lẫn lời Tháng 5/2014 Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trong thềm lục địa của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đôn đáo đòi gặp trực tiếp tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh. Nghe nói ông Trọng đã ngỏ lời đến 6 lần (nguồn tin không [...]

06:40:pm 08/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam sẽ có công đoàn độc lập và tôn trọng những quyền lao động căn bản để được gia nhập TPP

Việt Nam sẽ có công đoàn độc lập và tôn trọng những quyền lao động căn bản để được gia nhập TPP

Vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, toàn bộ nội dung của hiệp ước thương mại Hợp Tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership viết tắt là TPP) đã được Nhà Trắng phổ biến trên mạng thông tin đại chúng Medium và gửi đến địa chỉ điện thư của nhiều cá nhân công dân . [...]

05:17:pm 08/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thủ phạm đánh chết Đỗ Đăng Dư ngày càng lộ dạng

Thủ phạm đánh chết Đỗ Đăng Dư ngày càng lộ dạng

Tin hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị một nhóm tám thanh niên bịt mặt đánh đổ máu khi chiều hôm qua hai người này đến gia đình của nạn nhân chết trong trại giam Đỗ Đăng Dư tư vấn, trợ giúp về pháp lý để họ khiếu nại về cái [...]

05:10:pm 08/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »