WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:16:pm 10/11/15 Đăng ngày “November 10th, 2015”

Vài suy nghĩ về phim Terror in little Sài Gòn

Vài suy nghĩ về phim Terror in little Sài Gòn

Chúng ta không thể đánh đồng một tổ chức, một đoàn thể là cộng đồng NVTNCS trên nước Mỹ. Không ai coi tổ chức Mafia của Ý trên nước Mỹ là cộng đồng người Ý hay tổ chức La Eme là cộng đồng Mexico ở California.

05:16:pm 10/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Việt ngây thơ, cả tin khi làm từ thiện

Người Việt ngây thơ, cả tin khi làm từ thiện

Để trở thành một “nhà từ thiện” ở Việt Nam rất đơn giản. Vì thế, vô số tổ chức từ thiện do cá nhân tự lập đều có những bất cập về tính minh bạch và quản lý. Thậm chí, từ thiện đang có xu hướng biến tướng thành một “nghề” mang lại thu nhập. [...]

02:44:am 10/11/15 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Aung San Suu Kyi của một giờ!

Aung San Suu Kyi của một giờ!

Nào, hãy tập có một góc nhìn công bằng đi nào. Lướt qua FB thấy nhiều bạn than thở là bao giờ Việt Nam mới có một lãnh tụ như Aung San Suu Kyi. Theo quan sát của tôi thì những bạn ấy không quan tâm mấy tới những vấn đề xã hội. Thấy mọi [...]

02:35:am 10/11/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những ‘’thái tử đảng‘’ không may

Những ‘’thái tử đảng‘’ không may

Tuy nhiên thì chẳng có gì là khó hiểu trong sự nhập nhằng này, từ lâu nay chế độ cộng sản vẫn luôn có những cách sắp đặt nhân sự theo kiểu của họ, không giống ai, không giống quy luật nào

02:25:am 10/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ý kiến về Phim “Terror in Little Saigon”sau khi đọc bài viết của Bùi M. Hùng.

Ý kiến về Phim “Terror in Little Saigon”sau khi đọc bài viết của Bùi M. Hùng.

  Thưa anh Bùi M. Hùng, Có những nhà báo Việt Nam viết bài chỉ trích, cáo giác Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (Mặt Trận) là Kháng Chiến Bịp, lừa đảo đồng bào để làm tiền bỏ túi, đều bị giết chết. Thủ phạm không bị cơ quan FBI khám [...]

12:00:am 10/11/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »