WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:30:am 15/11/15 Đăng ngày “November 15th, 2015”

‘Tiên sư bọn đầu lợn, đầu bò’

‘Tiên sư bọn đầu lợn, đầu bò’

“Tiên sư cái bọn đầu lợn, đầu bò, phí cám của Nhân dân. Người ta làm việc tốt như vậy mà cũng ngăn chặn.” Trưa nay đi Nhà thờ về tới khu tập thể thì thấy mấy người trong khu đang bàn tán chuyện. Thấy tôi tới gần, một chị nói: “ Chú Đài sang [...]

06:30:am 15/11/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Đôi điều về hiện tượng “Terror in Little Saigon”

Đôi điều về hiện tượng “Terror in Little Saigon”

Thời đại bây giờ là thời đại của Dân chủ và Tự do! Là thời đại mà mọi tội ác, dủ nhỏ nhoi, vẫn khó thể ngụy trang che giấu được!

06:14:am 15/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

ProPublica tiếp tục khẳng định: các nguồn tin đều dẫn tới Mặt Trận

ProPublica tiếp tục khẳng định: các nguồn tin đều dẫn tới Mặt Trận

Chúng tôi phơi bày việc làm của những kẻ cực đoan, và sự thật vẫn là sự thật: Mặc dù có thể có những khía cạnh khác của Mặt trận…

05:48:am 15/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bắt 6 người liên quan tới vụ tấn công Paris

Bắt 6 người liên quan tới vụ tấn công Paris

Nhiều tòa công sở ở Paris cũng như khu vui chơi Disneyland bị đóng cửa, các sự kiện thể thao bị hủy và trong 5 ngày tới sẽ không có các cuộc tụ họp đông người.

05:43:am 15/11/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »