WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:47:pm 14/11/15 Đăng ngày “November 14th, 2015”

Dân số và phát triển kinh tế: Phòng thí nghiệm khổng lồ của Trung quốc

Dân số và phát triển kinh tế: Phòng thí nghiệm khổng lồ của Trung quốc

    Vấn đề dân số thế giới và thực phẩm đã được mục sư Thomas Malthus người Anh nghiên cứu từ đầu thế kỷ thứ 19. Qua “Luận đề về dân số thế giới” (An Essay on the Principle of Population) mục sư Malthus tiên đoán với đà dân số tăng theo cấp số nhân [...]

04:47:pm 14/11/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mặt Trận đã từng lên kế hoạch ám sát nhà báo Đỗ Ngọc Yến – báo Người Việt?

Mặt Trận đã từng lên kế hoạch ám sát nhà báo Đỗ Ngọc Yến – báo Người Việt?

Với tôi, đó là một thông tin hoàn toàn thuyết phục, cho thấy Mặt Trận có khả năng liên quan tới các hoạt đông bạo lực lúc đó ở Mỹ.

04:32:pm 14/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Terror in Little Saigon

Terror in Little Saigon

09:56:am 14/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hậu quả ô nhiễm ở trẻ con từ 0 tuổi tới 12 tuổi

Hậu quả ô nhiễm ở trẻ con từ 0 tuổi tới 12 tuổi

Về tác hại của sự ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến con người phát sinh ra hai chứng bịnh béo phì và tiểu đường đang còn được tiếp tục nghiên cứu sâu thêm

06:53:am 14/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

K-9 là gì và Việt Tân ứng xử ra sao?

K-9 là gì và Việt Tân ứng xử ra sao?

Cuốn phim tập trung vào K-9 và cho rằng tổ chức này thuộc Mặt Trận nay là đảng Việt Tân.

06:16:am 14/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »