WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:45:pm 20/11/15 Đăng ngày “November 20th, 2015”

Phim Tầu, phim Nhật, phim Hàn

Phim Tầu, phim Nhật, phim Hàn

Điện ảnh Việt Nam nay quay lại nhiều phim Hàn, gần đây Sao Đổi Ngôi một phim tình cảm xã hội

06:45:pm 20/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mặt Trận và A.C. Thompson

Mặt Trận và A.C. Thompson

Phóng sự điều tra “Terror in Little Saigon” của A.C. Thompson chiếu trên hệ thống truyền hình PBS tại Hoa Kỳ hôm 3/11 đã gây phản ứng sôi nổi trong cộng đồng người Việt khắp nơi từ hai tuần qua. Câu chuyện về Mặt Trận lại một lần nữa ồn ào lên, vốn dĩ vì [...]

06:37:pm 20/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày bầu cử lại tại Tp. Houston

Ngày bầu cử lại tại Tp. Houston

  Vừa qua, chúng ta đã đi bầu cử thị trưởng, nghị viên, và các hội đồng giáo dục, tòa án. . . của thành phố Houston hôm 3- 11 – 2015. Theo luật bầu cử, nếu ứng cử viên nào không hội đủ 50% số phiếu của cử tri đi bầu thì sẽ được [...]

06:26:pm 20/11/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bộ mặt Paris sau ngày Thứ Sáu 13

Bộ mặt Paris sau ngày Thứ Sáu 13

Việt Nam kiêng cữ các ngày mùng 5, 14, 23 vì vào những ngày này, có tính đi làm việc gì, thì cũng về tay không nếu không bị mất tiền hoặc gặp khó khăn. Cả đi ăn giỗ, vể cũng bị đau bụng . Rủi nhiều hơn may . Người tây phương thì kỵ [...]

06:11:pm 20/11/15 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tổng Thống Obama kêu gọi trả tự do hoàn toàn cho Hoà Thượng Thích Quảng Độ

Tổng Thống Obama kêu gọi trả tự do hoàn toàn cho Hoà Thượng Thích Quảng Độ

Tin New York- Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phóng thích vô điều kiện tù nhân chính trị, tu sĩ Phật giáo và trả lại tự do hoàn toàn cho nhà bất đồng chính kiến Hoà Thượng Thích Quảng Độ. Tổng [...]

05:42:pm 20/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »