WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:55:pm 05/11/15 Đăng ngày “November 5th, 2015”

Thoi thóp trái tim Biển Hồ, Miền Tây đau thắt ngực

Thoi thóp trái tim Biển Hồ, Miền Tây đau thắt ngực

 Gửi Uỷ Hội Mekong Việt Nam và Nhóm Bạn Cửu Long Ba “ngũ niên” của thủ tướng Hun Sen Tháng 10, 2015, Chỉ mới đây thôi, TT Hun Sen đã ký sắc lệnh huỷ bỏ ngày Lễ Hội Nước Bon Oum Tuk dự trù tổ chức vào ngày 24 tới 26 tháng 11 “do mực nước [...]

04:55:pm 05/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Biểu tình chống Tập Cận Bình, nhiều người bị đánh đổ máu

Biểu tình chống Tập Cận Bình, nhiều người bị đánh đổ máu

Ngày hôm nay, 5/11/2015 tại cả 2 thành phố lớn đã diễn ra đồng thời các cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình tới Việt Nam. Các cuộc biểu tình do nhóm No- U và một số tố chức xã hội dân sự độc lập kêu gọi. Lời kêu gọi này [...]

04:31:pm 05/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »