WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:47:pm 22/11/15 Đăng ngày “November 22nd, 2015”

Mạt sử

Mạt sử

Thời này là thời mạt sử. Lịch sử nhẽ ra phải là môn học được ưa thích nhất trong nhà trường. Biết bao câu chuyện đặc sắc, được chắt lọc, ghi chép truyền từ đời này sang đời khác. Biết bao bài học làm người. Biết bao tự hào, biết bao đau xót, biết bao [...]

06:47:pm 22/11/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam: Số người bị bắt vì An ninh Quốc gia lan rộng

Việt Nam: Số người bị bắt vì An ninh Quốc gia lan rộng

Bất chấp những cam kết theo TPP, các điều luật hà khắc mới vẫn được đề xuất (New York) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố Việt Nam đang sử dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để bịt miệng các nhà bất đồng chính kiến và [...]

06:12:pm 22/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhìn vào sự thật qua vụ các nhà báo gốc Việt bị giết

Nhìn vào sự thật qua vụ các nhà báo gốc Việt bị giết

Thái Bình Dương rộng, nay chỉ cần một ngày để vượt qua, sao 40 năm vẫn chưa về giải phóng quê hương?

04:30:pm 22/11/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cấm báo chí tư nhân là chính sách đi ngược chiều văn minh

Cấm báo chí tư nhân là chính sách đi ngược chiều văn minh

Ngày 17/11/2015, trang điện tử báo Giáo Dục Việt Nam đăng bài “Nên hay không báo chí tư nhân, và hiểu thế nào cho đúng” giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Mạnh Hà, một người hành nghề luật (1). Ý chính của bài ông Hà có thể tóm tắt như sau: “Điều này [...]

11:12:am 22/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư gửi thủ tướng và tổng thống Đức

Thư gửi thủ tướng và tổng thống Đức

Sau khi được tin Trương Tấn Sang du hành Đức Quốc trong những ngày tới và sẽ được bà thủ tướng Angela Merkel và tổng thống Joachim Gauck tiếp kiến một nhóm hoạt động tại Đức có tên “Diễn đàn thế kỉ 21″ đã thảo một lá thư gừi bà Thủ tướng Merkel và Tổng [...]

10:46:am 22/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Công thức giữ Đảng

Công thức giữ Đảng

1. NIỀM TIN BẠO LỰC Tiến sĩ chuyên ngành bảo vệ đảng Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam ở thời điểm tròn 20 năm hệ thống cộng sản quốc tế sụp đổ, cũng là 20 năm sau cuộc cúi mặt, lén lút đi đêm của lãnh đạo đảng [...]

01:12:am 22/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »