WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:09:pm 28/11/15 Đăng ngày “November 28th, 2015”

Đức nêu vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận với ông Trương Tấn Sang

Đức nêu vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận với ông Trương Tấn Sang

Trong buổi tiếp đón chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang, tổng thống Đức Gauck đã phát biểu rằng, ông chờ đợi Việt Nam sẽ có tiến bộ trong lãnh vực nhân quyền và tự do ngôn luận

05:09:pm 28/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dân Pháp nhìn lại ngày Thứ Sáu 13

Dân Pháp nhìn lại ngày Thứ Sáu 13

Dân chúng ở Paris cho tới hôm nay vẫn còn sống trong tâm trạng kinh hoàng.

04:45:pm 28/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngư dân ra tù kể chuyện

Ngư dân ra tù kể chuyện

Có ông cụ ở tù lâu, bị đánh đến nỗi mất trí nhớ không biết quê mình ở đâu, gia đình cũng không có ai liên lạc, kể như sẽ ở đó cho đến chết.

04:19:pm 28/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

TNS John McCain muốn VN cùng tuần tra với Mỹ gần đảo nhân tạo trên Biển Đông

TNS John McCain muốn VN cùng tuần tra với Mỹ gần đảo nhân tạo trên Biển Đông

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã chỉ trích chính quyền Obama về hoạt động tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông, cho rằng Mỹ làm chưa đủ mạnh mẽ. “Tôi rất thất vọng với cách thức sự việc được xử lý” – ông [...]

09:03:am 28/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cần nhận định đúng xã hội nhân sự tại Việt Nam

Cần nhận định đúng xã hội nhân sự tại Việt Nam

Tóm lại cần phân biệt rõ ràng các tổ chức dân sự do dân lập ra nhưng chấp nhận sự kiểm soát của đảng cộng sản thông qua Mặt Trận Tổ Quốc.

04:21:am 28/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »