WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:58:am 13/11/15 Đăng ngày “November 13th, 2015”

Cuộc cờ thế giới

Cuộc cờ thế giới

Việc TQ xây dựng hay quản lý các hải cảng quanh Ấn Độ Dương đã làm dấy lên lo ngại là TQ đang thiết lập “chuỗi ngọc trai” nhằm khống chế khu vực này.

02:58:am 13/11/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

B-52 bay gần đảo nhân tạo của Trung Quốc

B-52 bay gần đảo nhân tạo của Trung Quốc

Hai phi cơ ném bom B-52 của Hoa Kỳ đã bay gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông. Tin cho hay kiểm soát không lưu của Trung Quốc trên mặt đất đã liên lạc với các phi cơ này này nhưng các phi cơ vẫn tiếp tục theo hành trình đã [...]

02:35:am 13/11/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »