WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lịch thi đấu Euro 2012

Lịch thi đấu: Giờ ghi trên lịch là giờ địa phương.

Bảng A:

1. Thứ Sáu, ngày 8/6: Ba Lan- Hy Lạp, (Warszawa, 18h00)

2.             –                         Nga- Séc, (Wrocław, 20h45).

3. Thứ Ba, 12/6: Hy Lạp- Séc (Wrocław, 18h)

4.         –              : Ba Lan- Nga (Warszawa, 20h45)

5. Thứ Bẩy, 16/6: Hy Lạp- Nga: (Warszawa, 20h45)

6.        -                 : Séc- Ba Lan (Wrocław, 20h45)

Bảng B:

7. Thứ Bẩy, ngày 9/6: Hà Lan- Đan Mạch (Kharcow, 18h)

8.               –                 : Đức- Bồ Đào Nha (Lwow, 20h 45)

9. Thứ Tư, ngày 13/6: Đan Mạch- Bồ Đào Nha (Lwow, 18h)

10.          -                    : Hà Lan- Đức (Kharcow, 20h 45)

11. Chủ Nhật, ngày 17/6: Bồ Đào Nha- Hà Lan (Kharcow, 20h45)

12.                 –                  :Đan Mạch- Đức (Lwow, 20h 45)

Bảng C: 

13. Chủ Nhật ngày 10/6: Tây Ban Nha- Ý (Gdansk, 18h)

14.                -                    : Ai-len – Crô-a-ti-a, (Poznan, 20h 45)

15. Thứ Năm, 14/6: Ý- Crô-a-ti-a, (Poznan, 18h)

16.           –                : Tây Ban Nha- Ai Len (Gdansk, 20h 45)

17. Thứ Hai, 18/6: Crô-a-ti-a- Tây Ban Nha (Gdansk, 20h 45)

18.         –                 : Ý- Ai len: (Poznan, 20h 45)

Bảng D:

19. Thứ Hai, ngày 11/6: Pháp- Anh (Doniesk, 18h)

20.              -                   : Ucraina- Thụy Điển (Kiew, 20h45)

21. Thứ Sáu, 15/6: Ucraina- Pháp (Doniesk, 18h)

22.          -              : Thụy Điển- Anh (Kiew, 20h 45)

23. Thứ Ba, 19/6: Thụy Điển- Pháp (Kiew, 20h45)

24.             –            : Anh- Ucraina (Doniesk, 20h45).

Tứ kết:

25. Thứ Năm, 21/6: Nhất bảng A gặp nhì bảng B (Warszawa, 20h45)

26. Thứ Sáu, 22/6: Nhất bảng B gặp nhì bảng A (Gdansk, 20h 45)

27. Thứ Bẩy, 23/6: Nhất bảng C gặp nhỉ bảng D (Doniesk, 20h45)

28. Chủ Nhật, 24/6: Nhất bảng D gặp nhì bảng C (Kiew, 20h 45)

Bán kết: 

29. Thứ Tư, 27/6: Thắng trận 25 gặp đội thắng trận thứ 27 (Doniesk 20h 45)

30. Thứ Năm, 28/6; Thắng trận 26 gặp đội thắng trận thứ 28 (Warsawwa, 20h45)

Chung kết:

31. Chủ Nhật, ngày 1/7: Thắng trận 29 gặp thắng trận 30: (Kiew 20h45)

Theo Polskie Radio

(Các sân vận động xem tại đây)

 

 

 

Phản hồi