WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lễ khai mạc ĐH thường niên 2013 Tổ chức Ân Xá Quốc Tế Phân Bộ Hoa Kỳ

images (2)

Đại Hội Thường Niên năm 2013 của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế – Phân bộ Hoa Kỳ được tổ chức tại Thủ đô Washington DC vào 3 ngày từ 22 đến 24 Tháng Ba.  (Annual General Meeting 2013 – Amnesty International USA  = AGM 2013 AIUSA)

Lễ Khai mạc đã diễn ra vào buổi chiều Thứ Sáu 22/3, bắt đầu với màn Đánh Trống thật sôi động náo nhiệt với trên 200 người cùng gõ đập nhiều loại trống to nhỏ đủ mọi kích cỡ – theo sự điều khiển của nghệ sĩ Luix Saldana. Cử tọa gồm phần đông là các thanh thiếu niên cỡ tuổi 15 – 25 còn đang theo học ở bậc Trung học và Đại học.

Tiếp theo là Lời Tuyên Bố Khai Mạc của Ông Shahram Hashemi, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của AIUSA. Rồi đến Phát biểu của Tổng Thư Ký AI là Salil Shetty đến từ London và Lời Chào mừng của Thị trưởng Quận Columbia là Vincent C. Gray.

Phần Tưởng niệm Giám mục Oscar Romero người tranh đấu kiên cường cho Nhân quyền mà bị ám sát tại El Salvador năm 1979 – do Ông Carlos Mauricio điều khiển – đã gây ấn tượng thật cảm động sâu sắc nơi cử tọa gồm đến gần 400 người.

Phần Phát biểu của Cô Ana Sagan cháu nội của Bà Ginetta Sagan và nhất là của Bà Lydia Cacho là Ký giả và Nhà Họat động Nhân quyền nổi danh đã thu hút sự theo dõi say mê của tòan thể cử tọa.

Cuối cùng là Trình bày của Nghệ sĩ Phim ảnh Carlos Lascano với đọan phim ngắn minh họa cuộc tranh đấu cam go mà thật kiên định cho Nhân quyền. Phần Trình diễn sinh động của Ban nhạc SOJA với10 nghệ sĩ đã lôi cuốn cử tọa đứng dậy hưởng ứng vỗ tay nhảy múa rất nhiệt thành theo lời ca và tiếng đàn thật điêu luyện hấp dẫn – đặc biệt đối với các thành phần trẻ tuổi.

Đại Hội sẽ tiếp tục thảo luận với các chủ đề chính yếu trong 2 ngày kế tiếp 23 và 24 Tháng Ba./

Washington DC Ngày 22 Tháng Ba 2013

© Đoàn Thanh Liêm

© Đàn Chim Việt

Phản hồi