WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

‘Hiếp pháp’

Bức ảnh trên đây chụp từ báo giấy Tiền Phong ngày hôm nay, không phải Hiến Pháp mà là Hiếp Pháp!

221614_564858890211099_1856335665_n

 

Và ở trang mạng khác:

524024_478237208915934_990876299_n

5 Phản hồi cho “‘Hiếp pháp’”

 1. GS.Nguyễn Kiên says:

  Xin đề xuất 3 điều khẩn cấp trong hiến pháp vì quyền lợi đất nước:

  1. Đổi màu cờ để cờ VN ta không còn giống từa tựa như cờ Trung Cộng.
  2. Đổi danh xưng XHCN để thể chế nước ta không theo như Trung Cộng.
  3. Đổi tên Đảng để không mang cùng một tên đảng với Trung Cộng.

  Trong tình hình khẩn trương hiện nay,
  Kính xin Quốc Hội xem xét.
  GS.Nguyễn Kiên

  • Khinh Binh says:

   Giáo sư dạy ở đâu, cấp gì xin đề ra cho rõ luôn thể thì lời “kính xin Quốc hôi” mới giá trị chứ,chúng mới nể mà lắng nghe GS chứ. Xưng GS không không như thế thì ích gì, không khéo thiên hạ lầm là gã say! Rầu!

 2. bùi lễ says:

  Con chim cưu chiếm tổ của chim thước mà ở . Con cháu chim thước cứ xem chim cưu
  là tổ tiên của nó mà tôn thờ đời đời thấy mà tội nghiệp. Đúng là một đám lộn gióng!

 3. .Dongfang Bubai says:

  Việt Minh viết tắt từ Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội do vị Đại Lão Hán tên là Hồ Chí Minh làm minh chủ .

  Hiếp Pháp là tên viết tắt của môn công phu Hiếp Dâm Đại Pháp do minh chủ Hồ Chí Minh cùng với nữ đệ tử chân truyền là Nông Thị Ngát phối….(hợp) nhau mà luyện thành trong thời gian hai người Bế Môn Luyện Công ở Păc Pó Đại U Cốc, trên đỉnh Vu Sơn ; Người luyện môn công phu này phải xử dụng thành thạo hai món võ khí tối độc là lê và mác .

  Môn công phu Hiếp Pháp này đã được truyền cho tất cả các đệ tử của Minh Chủ, nhưng trong số đó, chỉ có hai người được coi là xuất sắc nhất, tiếng tăm lừng lậy nhất đó là Sầm Đức Xương (tên thật là Sầm Đức Xướng) và Nguyễn Trường Tô (tự là Tô Hô) , cả hai đều xuất thân từ Hà Giang – một người mở trường dậy học, còn người kia là Tri Phủ Đại Nhân của Hà Giang .

  Sau này, môn Hiếp Pháp còn được áp dụng để hạ độc thủ đối với những ai vi phạm Luật Giang Hồ mà cố minh chủ Hồ Chí Minh đã đặt ra để giữ tôn ti, trật tự cho võ lâm .

  Đông Phương Bất Bại .

 4. Nguyễn Quang Duy says:

  Hiếp Pháp nghĩa là cưỡng hiếp luật pháp, là từ đúng đắn nhẩt diễn tả Cương Lĩnh đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt lên cái gọi là Hiến Pháp 1992.

Leave a Reply to bùi lễ