WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giáo lý của người cách mạng cộng sản trên thế giới từ 1917 – 2015

bualiem

« Giáo lý của người cách mạng » (*) của Serge Netchaïev là một bản văn gồm có 26 nguyên tắc nền tảng dành rìêng cho người làm cách mạng .

Lê-nin, dĩ nhiên, là người thuộc lòng bức cẩm nang này . Đây có thể nói là tài liệu cội nguồn hướng dẫn người cộng sản làm cách mạng cướp chánh quyền, cầm quyền và giữ chánh quyền từ năm 1917 cho tới ngày nay (năm 2015) .

Tóm lược tài liệu này tưởng cũng cần thiết để giúp hiểu thêm cộng sản . Người cộng sản cần đọc qua để nhìn lại việc làm của mình trong quá trình cách mạng có đúng theo những lời kinh điển này hay không .

Thật ra những người cộng sản lãnh đạo, chẳng có mấy người đọc Mác-Lê . Từ vỡ lòng cách mạng, họ chỉ được đọc những gì cấp trên cho đọc . Kinh điển cộng sản chánh gốc vẫn là những điều xa lạ . Nên có lần Ông Lữ Phương, nguyên Thứ trưởng Thông tin Văn hóa của Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Miền nam Việt nam, hỏi Ông Võ văn Kiệt « Phải chăng Ông Lê Duẩn không đọc Tư Bản Luận của Mác ? » . Ông Kiệt phá lên cười « Cấp lãnh đạo ta, không có ai đọc tới đó cả . Vả lại, họ cũng không cần đọc thì mới lên làm lãnh đạo được » . Những người khác đọc « Giáo lý của người cách mạng » để hiểu  nguyên lý cách mạng cộng sản và nhờ đó sẽ hiểu  tại sao người cộng  sản có thể giết hàng triệu triệu người một cách tự nhiên, không biết bận tâm tới những tình cảm mà người không cộng sản cho là thiêng liêng, như tình gia đình, tình đồng bào ruột thịt, … Và đọc để hiểu cụ thể người cộng sản ở Việt nam từ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, … tại sao phải cướp chánh quyền và  cai trị đất nước độc tài, gian ác .

Vài ghi chú về sai biệt giữa các bản văn

Cùng nói về giáo lý cách mạng, có 2 bản tài liệu có cái tựa như giống nhau, nếu đọc qua vội, dễ bị lầm cho đó là một : « Giáo lý của người cách mạng », tác giả là người nga Serge Netchaïev và « Giáo lý (không có chữ của) cách mạng » của tác giả cũng người nga Michel Boukanine .

Có nơi cho rằng 2 ông Serge Netchaïev và Michel Boukanine là đồng tác giả tài liệu « Giáo lý của người cách mạng » (Catéchisme du révolutionnaire 1869) . Nhưng ở một nơi khác, 2 ông A.Blin và G. Chaliand quả quyết chính Serge Netchaïev là tác giả ( Histoire du Terrorisme de l’Antiquité à Al-Qaida, Bayard, Paris, 2004, trg 153) .

Ngoài ra, Jean Préposiet, trong quyển « Histoire de l’anarchisme (Pluriel , Paris 2012) , cũng cung cấp thêm một văn bản « Cương Lĩnh của người cách mạng (1869) » . Bản văn này có vài chỗ khác với bản văn trên đây nhưng nội dung hoàn toàn không có gì mâu thuẩn nhau đáng chú ý .

Nội dung « Gìáo lý của người cách mạng »

Trong quyển « Le Jeune Staline » (Le Livre de Poche , Paris, 2010), tác giả người Anh S.S Montefiore kể lại chuyện Staline thời trai trẻ được Lê-nin biết tới và tuyển dụng vì bản tánh du đãng, đầu gấu, đã có thành tích ăn cướp, để đào tạo Staline trở thành tên cướp với tầm vóc lớn hơn, tầm vóc quốc gia, để đủ khả năng tổ chức đánh cướp ngân hàng lớn lấy tiền lập đảng cộng sản và hoạt động cướp chánh quyền.

Serge Netchaiev, trong tác phẩm « Giáo lý của người cách mạng », có dạy rõ để trở thành người cách mạng cộng sản « Mọi thứ  như sự âu yếm, tánh ủy mị, tình ruột thịt, bằng hữu, tình ái, lòng biết ơn và ngay cả danh dự, tất cả đều phải được thủ tiêu để nhường chỗ cho một thứ đam mê duy nhứt và lạnh lùng là cách mạng » .

Chính nhóm khủng bố « Ý Chí Nhân Dân » (Volonté du Peuple)  lúc bấy giờ lấy tư tưởng của Serge Netchaiev làm kim chỉ nam mà « Giáo lý của người cách mạng » đã khai sanh ra Lê-nin và Staline . Giáo lý dạy « phải biến cái thế giới những người du đãng thành một sức mạnh vô địch và bất diệt » (Le Jeune Staline, trg 180-183) .

Như vậy chúng ta có thể nói không sai những lãnh tụ cộng sản có thành tích lẫy lừng về khủng bố, đàn áp, sát hại dân chúng của mình như Lê-nin, Staline, Mao, Fidel Castro, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Pol Pot, … đều là tín đồ thuần thành của Giáo chủ Serge Netchaïev mà thánh kinh của họ là « Giáo lý của người cách mạng » .

26 điều răn dạy

«Giáo lý của người cách mạng » gồm 26 điều mà người làm cách mạng chí thành phải nằm lòng, được chia làm 4 tiết và được sơ lược giới thiệu dưới đây, những phần quan trọng được giử nguyên .

1 – Thái độ của người cách mạng đối với chính mình

Người cách mạng là người « bị qui phạt », hay đúng hơn « bị vác thánh giá » (condamné), tức không thể nghĩ hay làm bất kỳ việc gì khác được . Hắn không có quyền lợi riêng tư, không có quan hệ, không có những tình cảm, không có những ràng buộc, không có tài sản và, ngay cả cái tên của hắn, hắn cũng không được có nữa . Ở con người của hắn, tất cả đều bị thu hút vào một quyền lợi duy nhứt, một tư tưởng duy nhứt, một đam mê duy nhứt, đó là cách mạng .

Từ chìu sâu thẳm của con người hắn, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động, hắn dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với trật tự đã có và thế giới học thức trong toàn bộ, với luật pháp, tư hữu, qui ưóc xã hội và cả những nguyên tắc đạo lý . Hắn phải là kẻ thù không khoang nhượng của thế giới này, và nếu hắn tiếp tục sống ở đó, chính là để tiêu diệt cái thế giới đó như ý muốn .

Người cách mạng khinh bỉ các giáo lý thuần túy, từ bỏ các ngành khoa học thường thức, … Chỉ công nhận một ngành khoa học duy nhất, đó là khoa học hủy diệt .  Hắn sẽ nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ khoa học sống động về xã hội dân sự, với các đặc điểm, cơ năng, chức năng, và toàn bộ trật tự xã hội ở mọi mặt để nhằm phá hủy ngay lập tức cái trật tự xã hội xấu xa đó . Người cách mạng miệt thị và thù ghét đạo đức xã hội hiện hữu .Theo hắn, chỉ có bất cứ thứ gì đem đến thắng lợi cho cách mạng đều là đạo đức, bất cứ thứ gì cản trở cách mạng đều là vô đạo đức, và tội ác (Sau 30/04/1975, dân Miền nam  học tập chánh trị, được nghe cán bộ vc nói lại trọn vẹn câu này) .

Người cách mạng không đội trời chung với xã hội hiện tại, vì « hể có tao thì không thể có mày nữa » 

Giữa xã hội chưa được giải phóng và hắn là một cuộc chiến thường trực không hề có hòa giải, hòa hợp, diễn ra có thể  công khai hay bí mật, nhưng luôn luôn sanh tử . Hắn phải sẵn sàng chết và sẵn sàng chịu đựng mọi đòn tra tấn .

Người cách mạng nghiêm khắc với chính mình và cả với những kẻ khác .

Mọi thứ tình cảm đều ủy mị, phải thủ tiêu, chỉ giử và nuôi dưỡng niềm đam mê duy nhất, lạnh lùng, vô cảm  là cách mạng .

Trong thâm tâm hắn, hắn chỉ có một niềm hân hoan duy nhất, một an ủi duy nhất, một phần thưởng duy nhất, một thỏa mãn duy nhất, đó là sự thành công của cách mạng .

Suốt ngày suốt đêm, hắn chỉ có một suy tư, một mục đích, đó là sự hủy diệt tối ưu nhứt .

Vì đặt lợi ích cách mạng lên trên mọi lợi ích khác, hắn sẵn sàng giết mọi người cản trở công tác của hắn, bằng chính hai tay của hắn .

2 – Thái độ của người cách mạng với các đồng chí

Người cách mạng chỉ yêu quý và kết bạn với những kẻ cùng làm cách mạng như hắn .  Mức độ tình đồng chí, sự tận tâm và các bổn phận khác đối với đồng chí, chỉ được xác định bởi mức độ ích lợi của đồng chí này đóng góp cho cách mạng hủy diệt .

Khi một đồng chí gặp khó khăn, người cách mạng phải quyết định có nên trợ giúp hay là không .  Trợ giúp không xét theo tình cảm cá nhân của mình, mà chỉ căn cứ trên lợi ích của sự nghiệp cách mạng . Hắn phải cân nhắc sự hữu ích của đồng chí đang gặp khó khăn đối với cách mạng để lấy quyết định có đáng trợ giúp không

3 – Thái độ của người cách mạng với xã hộ 

Người cách mạng sống trong xã hội của một Nhà nước (mục tiêu phải tiêu diệt) chỉ vì hắn tin tưởng sẽ hủy diệt toàn bộ và nhanh chóng xã hội đó . Hắn không thể là người cách mạng nếu hắn cảm thấy thương xót bất cứ điều gì của xã hội ấy . Nếu hắn có khả năng, hắn phải tính đến hủy diệt mọi quan hệ hay mỗi người của xã hội đó . Đối với hắn, mọi thứ và mọi người của xã hội đó đều xấu xa, ghê tởm cần phải được thanh toán sạch .

Với lòng không đội trời chung với xã hội hiện hữu, người cách mạng phải thâm nhập khắp nơi, trong các giai cấp hạ lưu và trung lưu, trong các tiệm buôn, các nhà thờ, các giới trưởng giả, giới công chức, quân đội, văn học, công an mật vụ, và ngay cả trong những cung điện (thời Quân chủ, Tổng thống phủ, Thủ tướng phủ thời Cộng hòa) .

Toàn bộ thành phần xã hội dơ bẩn ấy phải được chia làm 6 loại . Loại 1 phải bị tuyên án tử hình ngay tức khắc. Phải lập danh sách thứ tự những tên tội phạm này theo sự tác hại của chúng đối với sự nghiệp cách mạng, để xử tử theo thứ tự ưu tiên .

Khi lập danh sách, chúng ta không nên chú trọng đến những hành vi phản động và các thứ căm thù phát sinh vì những kẻ thù này có thể kích động dân chúng phản ứng bất lợi cho cách mạng. Phải chú ý đến mức độ ích lợi của cái chết của mỗi tên phản động đối với sự nghiệp cách mạng . Vậy phải trừ khử trước hết những kẻ rất có hại cho tổ chức cách mạng, sự ám sát hàng loạt dữ dội sẽ gây kinh hoàng cho chánh quyền hiện hữu . Loại ra khỏi chánh quyền những viên chức cương quyết và có thật tài sẽ làm suy yếu quyền lực của chánh quyền đó .

Loại 2 gồm những kẻ mà ta tạm tha mạng để chúng kích động sự nổi loạn của quần chúng có lợi cho cách mạng .

Loại 3 gồm những nhân vật cao cấp, và những người, tuy không có tài năng và thực lực đặc biệt, nhưng giàu sang, có địa vị xã hội cao, có ảnh hưởng, có quyền lực, và có nhiều quen biết . Khi chúng ta dùng bạo lực vạch mặt họ, chỉ cho họ thấy họ là những kẻ có tội ác với nhân dân để họ sẽ trở thành tay sai của chúng ta .

Tài sản của họ, ảnh hưởng của họ, quyền lực của họ, và những quen biết của họ là một kho tàng vô tận của chúng ta, hỗ trợ hiệu quả cho sự nghiệp của chúng ta .

Loại 4 gồm những người có tham vọng chính trị, và những đảng viên các đảng tự do . Chúng ta cùng mưu tính với họ, giả vờ tuân thủ các kế hoạch của họ . Đến khi chúng ta nắm quyền kiểm soát họ, thì chúng ta vạch mặt họ và dùng họ để gây rối loạn trong nước.

Loại 5 gồm những lý thuyết gia, những tên mưu đồ, những người cách mạng, và những kẻ chuyên nói và viết dông dài về chính trị . Chúng ta nên cổ xúy họ, để họ sáng tác những tuyên bố nảy lửa, kêu gọi bạo loạn, sau cùng, làm sao cho phần lớn bọn họ biến mất không để lại tung tích, và những người cách mạng thực sự nhờ đó hưởng lợi .

Loại 6 khá quan trọng chỉ gồm các phụ nữ, có thể chia làm 3 loại nhỏ .

Loại phụ nữ 1 gồm những người nhẹ dạ, ngu xuẩn, không trí óc, mà chúng ta xử dụng như đàn ông loại 3 và loại 4 .

Loại phụ nữ  2 gồm những phụ nữ hăng say, tài năng, tận tâm, nhưng chưa đi với chúng ta, vì họ chưa giác ngộ cách mạng, chưa có kinh nghiệm thực tế, và thiếu lòng say mê cách mạng . Họ phải  được sử dụng như đàn ông loại 5  .

Loại phụ nữ  3 gồm những phụ nữ đi hoàn toàn với chúng ta, được chúng ta kết nạp, và chấp nhận toàn bộ chương trình của chúng ta . Chúng ta phải xem họ như một kho tàng quý giá nhứt, đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta . 

4 – Thái độ của Đảng cách mạng đối với nhơn dâ 

Đàng không có một mục đích nào khác hơn là giải phóng trọn vẹn  nhơn dân và đem lại hạnh phúc cho nhơn dân, nghĩa là của công nhân lao động .

Nhưng vì Đàng tin chắc rằng sự giải phóng và hạnh phúc của nhơn dân chỉ có thể giành được bằng một cuộc cách mạng nhân dân quét sạch tất cả các chướng ngại vật trên tiến trình cách mạng nên Đảng đóng góp tất cả sức mạnh và tài nguyên làm khủng bố và phá hoại để vừa làm cho dân chúng sợ mà dễ chấp hành chỉ thị của cách mạng, vừa gia tăng những đau khổ làm cho nhơn dân  kiệt lực để thúc đẩy họ phải tổng nổi dậy .

Đàng không chấp nhận một cuộc « cách mạng nhơn dân » là một phong trào quần chúng tổ chức theo tư tưởng Tây phương và kết thúc một cách trân trọng với những sở hữu và các truyền thống của trật tự xã hội, và trước điều mà người ta gọi là văn minh, đạo đức . Loại Phong trào quần chúng này cho đến nay chỉ nhằm lật đổ một hình thức chánh quyền và thay thế bằng một thứ khác, và xây dựng một Nhà nước mệnh danh là cách mạng

Nhân dân chỉ có thể được giải phóng bởi một cuộc cách mạng hủy diệt tận gốc rễ Nhà nước, và hủy bỏ tất cả các truyền thống, các giai cấp, và trật tự xã hội hiện tại (lúc đó là nước Nga) .

Vã lại Đàng không có ý định áp đặt lên nhân dân một tổ chức từ trên mà  hình thành, bỡi đó là công việc của các thế hệ mai sau . Sự nghiệp của chúng ta là làm một cuộc hủy diệt khủng khiếp, rốt ráo, toàn bộ, và không khoang nhượng .

Để tìm cách tiếp cận với nhân dân, trước hết Đàng  liên minh với những nhân vật không ngừng chống đối chánh quyền, một cách trực tiếp hay gián tiếp, bằng lời và bằng hành động, … Đàng cũng liên minh với những kẻ cướp táo bạo, đó là những người cách mạng thực sự và duy nhứt

Bìến đổi các bang hội lục lâm, ăn cướp, du đảng thành một lực lượng vô địch, có khả năng hủy diệt tất cả các cản trở trên đường đi của mình, đó là sự nghiệp của đảng, mưu đồ của đảng, và mục đích của đảng .

Vì thế khi tiếp cận với nhân dân, chúng ta trước hết phải tìm cách kết hợp với những thành phần nhân dân vô sản, họ không ngừng chống đối những thành phần liên hệ xa gần với chánh quyền như công chức, tư sản, doanh thương, …Chúng ta làm cách mạng là phải liên kết với những kẻ cướp bạo dạng bởi họ mới là những người cách mạng thật sự (lúc bấy giờ chống lại nhà nước Nga)

Giải táng những băng đảng cướp để biến chúng thành một sức mạnh cách mạng vô địch để tiêu diệt tất cả trên tiến trình cách mạng, đó sẽ là sự nghìệp của tổ chức cách mạng của chúng ta, của kế hoặch của chúng ta, đó sẽ là mục đích thật của người cách mạng cộng sản chúng ta .

Nhận xét

Kiểm điểm lại thành tích của đảng cộng sản ở Việt nam, chúng ta có thể quả quyết Hồ Chí Minh và đảng cộng sản do ông dựng lên đúng là sản phẩm trí tuệ tinh ròng của Serge Netchaïev . Nói cách khác, theo quan hệ tông chi, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản việt nam là con đẻ của Lê-nin và Staline, gọi Mao bằng bác, cháu đích tôn của Serge Netchaïev .

Hồ Chí Minh và đại bộ phận đảng viên lãnh đạo đều không giử tên thiệt của mình . Riêng Hồ Chí Minh có hằng trăm tên khác nhau .

Hồ Chí Minh đúng là một người cộng sản gưong mẫu bực nhứt . Những ngày đầu xuống tàu thủy của Tây rửa chén, rửa chảo, quét đọn nhà bếp, Hồ Chí Minh lãnh lương còn biết gởi tiền về nuôi cha ở Việt nam . Nhưng từ sau khi trở thành người cộng sản, ông bỏ hẳn tình cha con anh chị em vì cho đó chỉ là thứ tình cảm ủy mỵ tiểu tư sản . Trong thập niên 50, về Hà nội, Bà Nguyễn thị Thanh tới thăm, ông chỉ tiếp chị không quá 30 phút vì bận việc nước ?

Vâng lời Staline, chấp hành chỉ đạo của Mao Trạch-đông, ông ban hành lệnh cải cách ruộng đất để thanh toán giới nông dân có ăn và trung lưu, cả quân nhân, cán bộ đảng viên gốc tiểu tư sản và có học, theo kháng chiến ví lòng yêu nước thật sự, để sau đó đảng cộng sản chỉ còn đảng viên gốc du đãng, tội phạm hình sự, bần cố nông, những người vốn dễ vâng lời không cần suy nghĩ . Thanh lọc xã hội để phục vụ cách mạng .

Trong vụ Bà Năm Cát Hanh Long, Hồ Chí Minh hiện rõ, nổi cộm đúng là một người cộng sản chuyên chính . Khóc tỏ lòng thương tiếc người phụ nữ nạn nhân để tránh gây xúc động trong quần chúng bất lợi cho cách mạng lúc đó, ông vẫn để cho Đội Cải cách giết nạn nhơn đúng theo đạo đức cách mạng .

Để tự bênh vực việc làm gian ác của mình, Hồ Chí Minh viết trên báo Nhân Dân tố cáo Bà Năm là « Địa chủ ác ghê » với những tội do chính ông bịa đặc hoàn toàn .

Xin kể một giai thoại về Hồ Chí Minh để thấy tại sao ông chủ trương hủy diệt triệt để xã hội  khi cách mạng cướp được chánh quyền . Tháng 6/1946, Tướng Salan của Pháp cùng Hồ Chí Minh trên đường qua Pháp, máy bay dừng lại ở Ấn độ . Nghe Tướng Salan ca ngợi vẻ đẹp của Đền Taj Mahal trong lúc thăm viếng, Hồ Chí Minh trả lời : « Tôi bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp kiến trúc, nhưng tôi muốn đừng ai mời tôi chiêm ngưỡng những đề tài loại này . Chúng tôi sẽ phải khởi đầu từ mảnh đất trống trơn . Chính từ đó, chúng tôi sẽ rút tỉa tinh hoa cách mạng của chúng tôi sau khi đã thanh toán sạch quá khứ » (Salan, Memoires, t. I , trg 386, Jacques de Folin trích dẩn trong Indochine, 1940-1955, Perrin, Paris, 1993) .

Vì lợi ích cách mạng, Hồ Chí Minh không ngần ngại nói dối để gạt cả thế giới khi trả lời Hãng Reuter, ông quả quyết : « Việt Minh không phải là một đảng toàn trị, Việt Minh không phải cộng sản » (Jacques de Folin, sđd, trg 189).

Sau khi Lê-nin chết, Hồ Chí Minh hội nhập vào bộ máy của Kominterne. Và sợ bị nghi ngờ thân Boris  Savourine, ông còn tự đặt mình trọn vẹn dưới trướng của Zinoviev và Staline. Từ đây, Hồ đã tích cực hoạt động khủng bố dưới sự lãnh đạo của bộ máy bí mật Kominterne . Nhắc lại những chi tiết này để giúp những người còn ảo tưởng Hồ Chí Minh là người dân chủ, yêu nước, muốn vận động vai trò lịch sử hồ chí minh để dựa vào đó chuyển hoá chế độ hiện tại ở Việt nam theo dân chủ, xin hảy rũ bỏ đi ảo tưởng nguy hiểm này .

Tướng Giáp khẳng định Hồ chí Minh là một người cộng sản cuồng tín nhưng theo ý tốt của Giáp nhằm đề cao lãnh tụ : « Bác Hồ đến với chủ nghĩa lê-nin (léninisme) . Với Bác, chủ nghĩa lê-nin chính là mặt trời mang lại niềm vui và hạnh phúc . Ngọn cờ chủ nghịa lê-nin chính là biểu tượng của đức tin, là ngọn đuốc của hi vọng, con đường cứu nước duy nhứt » (Jacques de Folin, sđd, trg 80) .

Di sản của Marx và Netchaïev với « Giáo lý của người cách mạng » vốn là cha đẻ các phong trào cách mạng cộng sản trong thế kỳ XX (Alnert Camus, L’homme révolté, Gallimard, Paris, 1951, trg 210) vẫn còn được người cộng sản hà nội ngày nay áp dụng vào thực tế cai trị Vìệt nam ở nhiều mặt, như khủng bố những người yêu nước trong sáng, lương thiện, phần lớn là phụ nữ và tuổi trẻ bằng lực lượng công an du đảng, thẳng tay sát hại đồng chí tranh giành quyền lực, cướp tài sản nhân dân, … . Dưới ánh sáng của « Giao lý của người cách mạng », đảng cộng sản Hà Nội quả thật là một đảng cướp : cướp chánh quyền vì chưa bao giờ biết thỏa hiệp với nhân dân, cướp tài sản nhân dân, cả mạng sống nhân dân …khi nắm đưọc chánh quyền

Riêng về chủ thuyết lãnh đạo thì ngày nay đã thay đổi rỏ, đảng cộng sản chỉ « Giữ độc tài chánh trị với độc đảng . Tư tưởng duy nhứt, đam mê duy nhứt, mục đích duy nhứt của đảng cách mạng là tiền ! » .

 

(*) Trong bài « Chung quanh những luận điểm mới về Hồ Chí Minh – Dĩ bất biến, ứng vạn biến và giải pháp Dân chủ Việt nam », tác giả, tôi, có ghi xuất xứ « Giáo lý của người cách mạng, Serge Netchaïev » khi nói vể Hò Chí Minh phải cướp chánh quyền ở Chánh phủ Trần Trọng Kim.

© Nguyễn văn Trần

© Đàn Chim Việt

 

 

6 Phản hồi cho “Giáo lý của người cách mạng cộng sản trên thế giới từ 1917 – 2015”

 1. Nguyễn Thanh says:

  “người cách mạng cộng sản « Mọi thứ như sự âu yếm, tánh ủy mị, tình ruột thịt, bằng hữu, tình ái, lòng biết ơn và ngay cả danh dự, tất cả đều phải được thủ tiêu để nhường chỗ cho một thứ đam mê duy nhứt và lạnh lùng là cách mạng » . Trích – Tác giả: Nguyễn Văn Trần .

  Bọn “” cắt” mạng cộng sản” còn cực đoan hơn cả bọn Hồi giáo ISIS bây giờ gấp nhiều lần ! Tên đại Việt gian Hồ chí Minh rũ bỏ cả Tổ quốc Việt Nam để theo đuổi “cắt” mạng , đến nỗi bị cả ông bố từ, không muốn nhìn mặt .

  Hồ chí Minh :”Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.( Viết trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26 ).

  Lũ dư lợn viên Cộng sản ” ngậm máu phun người ” gọi người Việt tỵ nạn là cực đoan, đọc xong bài viết này chúng cần phải tự vả vào mõm lợn của chúng một trăm lần về tội nói bậy .

 2. Minh Đức says:

  Trích: “« Mọi thứ như sự âu yếm, tánh ủy mị, tình ruột thịt, bằng hữu, tình ái, lòng biết ơn và ngay cả danh dự, tất cả đều phải được thủ tiêu để nhường chỗ cho một thứ đam mê duy nhứt và lạnh lùng là cách mạng » .”

  Câu nói trên cũng cùng nghĩa với câu nói: “Người CS có trái tim nóng và cái đầu lạnh”.

  Đó là nhìn theo quan điểm của những người cách mạng kiểu Nga là thế. Còn nhìn theo cách nhìn của Phật giáo thì ra sao?

 3. canhchua says:

  Rất cám ơn sự tìm tòi của học giả Nguy ễn Văn Trần ; sau đây là vài hàng phụ họa :
  1 .- Albert Camus phê phán Sergueï Netchaïev .-
  Trong Albert Camus , L’homme révolté , Gallimard , Paris 1951 , có nhiều trang bàn về Sergueï Netchaïev , Michel Bakounine , và « Cương Lĩnh của người cách mạng” :
  a) Trong L’homme révolté (1951) , trang 195 , Albert Camus viết :
  Não trạng y (Netchaiev) gần như không mâu thuẫn
  (Cet esprit (Netchaiev) est presque sans contradiction) .
  Lời bàn : Vậy não trạng của các lãnh tụ cộng sản hoàn toàn không có gì mâu thuẫn .
  b) Người ta cho rằng chính Bakounine cùng với Netchaiev chấp bút viết tại Thụy Sỹ tài liệu « Cương Lĩnh của người cách mạng (1869) ” . Dù sau này Bakounine có từ bỏ , Bakounine đã xây dựng một dạng thức cục súc vô luân chính trị , ảnh hưởng không bao giờ ngừng trên các phong trào cách mạng , mà chính Netchaiev minh họa một cách sỗ sàng .
  Lời bàn : Vậy Albert Camus cũng công nhận Sergueï Netchaïev , Michel Bakounine là đồng tác giả của tài liệu « Cương Lĩnh của người cách mạng (1869) ” .

  c) Di sản tổng hợp của Netchaiev và của Marx là cha đẻ của cuộc cách mạng độc tài thế kỷ 20
  (L’héritage conjugué de Netchaiev et de Marx donnera naissance à la révolution totalitaire du XX^e siècle ).
  Lời bàn : Vì vậy , theo Albert Camus , S.Netchaiev có vai trò quan trọng hơn K. Marx trong những cuộc cách mạng độc tài cộng sản thế kỷ 20 của Lénine, Staline, Mao , HCM , Kim Nhật Thành , F.Castro , Lê Duẫn, Pol Pot .
  Vậy hoàn toàn đúng khi khẳng định cuốn sách Sergueï Netchaïev , Michel Bakounine , Cương Lĩnh của người cách mạng (1869) là cội nguồn thật sự của tất cả chế độ cộng sản trên thế giới từ 1917 đến nay 2015 .
  Ghi chú là các lý thuyết gia cộng sản VN như Trường Chinh , Nguyễn Phú Trọng đều không hề biết cuốn sách vĩ đại này ! Họ chỉ thực thi tư tưởng Netchaiev thông qua các cố vấn, tay sai của Staline, Mao mà thôi !
  d) Thật vậy , Lénine vay mượn Tkatchev , một đồng chí và chiến hữu của Netchaiev , một phương pháp cướp đoạt quyền lực mà y cho là hay tuyệt vời , mà chính y tóm tắt là : “ Bí mật mạnh mẽ , tuyển chọn tỉ mỉ , đào tạo các nhà cách mạng chính quy chuyên nghiệp “
  Lời bàn : Các đại hội đảng CS , như đại hội 12 sắp tới 2016 của VN cũng vậy .
  Tkatchev đề nghị là giết hết tất cả người Nga trên 25 tuổi , vì họ không có khả năng chấp nhận những ý tưởng mới .
  Lời bàn : Những tên đồ tể khát máu Staline, Mao , Pol Pot cũng không dám thực thi tư tưởng điên loạn này !
  e) Bakounine đưa nguyên tắc trần trụi của sự phản loạn vào tâm điểm của cách mạng :
  “Bão tố và cuộc đời , đó là những gì chúng ta cần . Một thế giới mới không luật pháp , vì vậy là một thế giới tự do” . Nhưng một thế giới không luật pháp có phải là một thế giới tự do ?
  Chính Bakounine chấp bút viết các điều lệ của tổ chức Huynh Đệ Quốc Tế (Fraternité Internationale) (1864-1867) . Các điều lệ này qui định sự thuần phục tuyệt đối của mỗi cá nhân vào Bộ Trung Ương trong quá trình hoạt động và trong thời kỳ hậu cách mạng . Bakounine mong ước một nước Nga giải phóng sẽ có một quyền lực độc tài khá mạnh mẽ, không bị ràng buộc bởi bất cứ chuyện gì và bởi bất cứ ai . Quyền lực này sẽ qui tụ các đảng viên , sẽ được soi sáng bởi các khuyến dụ của họ , và được củng cố bởi sự hợp tác tự do của họ .
  f) Chân lý thì bí hiểm , ẩn trốn , luôn luôn phải khám phá chinh phục .
  Tự do thì nguy hiểm , sống với tự do thật khó khăn , nhưng cũng thật hồ hởi phấn khởi .
  Chúng ta phải tiến tới hai mục đích này , một cách khổ nhọc nhưng kiên cường , dù biết rõ từ trước những khiếm khuyết của chúng ta trên một con đường quá dài
  Lời bàn .- Ghi chú là S.Netchaïev đi từ chủ nghĩa hư vô tiến nhanh tiến chắc tới chủ nghĩa khủng bố triệt để , trong khi A.Camus đi từ một phần của chủ nghĩa hư vô tiến chậm đến chủ nghĩa nhân bản đích thực !
  2 .- Sergueï Netchaïev và Dostoïevski .-
  Trích Dostoïevski , Les Démons , Pléiade , Gallimard , Paris 1955, trang XXII :
  Ngày 21/9/1869 , Netchaïev , lãnh tụ một bang hội cách mạng « Sự trừng trị của nhân dân « (La Vindicte du Peuple) , ám sát sinh viên Ivan Ivanov của Viện Nông Học (Institut Agronomique) ở Moscou , vì lý do thành viên Ivan Ivanov bất phục tùng, muốn ly khai bang hội « Sự trừng trị của nhân dân « . Dostoïevski theo dõi kỹ lưỡng vụ ám sát này .
  Trong tiểu thuyết « Những người bị quỷ ám » (Les Démons, Les Possédés) , Dostoïevski miêu tả con người Sergueï Netchaïev qua lăng kính nhân vật chính Verkhovenski ; dĩ nhiên nhân vật tiểu thuyết khác với nguyên mẫu !
  Và Albert Camus có viết một vở kịch (Les Possédés , Albert Camus , Théâtre, récits, nouvelles, Pléiade , Gallimard 1962 , pp.923-1119 ) dựa theo tiểu thuyết « Những người bị quỷ ám » của Dostoïevski .
  Vậy nhân vật Sergueï Netchaïev ám ảnh hai văn hào Dostoïevski , Albert Camus , rất nhiều !
  Netchaïev xứng đáng là người khai sinh tất cả chế độ độc tài khủng bố trên thế giới từ 1917 đến nay 2015 .
  Vậy mà hơn 3 triệu đảng viên VN không ai biết và không cần biết thủy tổ Sergueï Netchaïev của mình : mù lòa câm điếc quây cuồng trong sa mạc độc đảng !
  3 .- Năm lời thề với Đảng Cộng Sản Đông Dương .-
  Trích hồi ký cách mạng « Chỉ một con đường » , NXB Thanh Niên , Hà Nội 1974 , trang 25 :
  « …Dưới cờ Đảng , bảy chúng ta thề chung năm lời thề :
  Một là : Tuyệt đối trung thành với Đảng , trung thành đến chết không thôi ,
  nếu phản bội xin chịu tội tử hình .
  Hai là : Giữ bí mật của Đảng đến cùng . Nếu sa vào tay giặc , dù có bị tra tấn đến chết , cũng không khai .
  Ba là : Luôn luôn là con em của nhân dân , dựa vào dân , cùng nhân dân đấu tranh đến cùng .
  Bốn là : Tuyệt đối tin tưởng ở chủ nghĩa cộng sản , bỏ tất cả các tín ngưỡng khác .
  Năm là : Kề vai sát cánh , chung sức đấu tranh để giải phóng dân tộc khỏi mọi xiềng xích phong kiến đế quốc , tiến tới thế giới đại đồng .
  a) Có lẽ lời thề 4 là động trời nhất : Khi vào đảng phải từ bỏ tất cả tôn giáo , tín ngưỡng của mình , kể cả đạo thờ cúng ông bà , giỗ quảy . Đây chính là 1 trong tam vô : vô tổ quốc , vô gia đình , vô tôn giáo .
  b) Thế giới đại đồng ở lời thề 5 có nghĩa là Quốc tế cộng sản là bá chủ thế giới , mỗi quốc gia là một tỉnh , một tỉnh bộ của Quốc tế cộng sản ! Đây chính là 1 trong tam vô : vô tổ quốc , vô gia đình , vô tôn giáo . Ngoài ra , « thoát ly làm cách mạng « thì phải « vô gia đình » !
  c) Nên sưu tầm tất cả các lời thề với đảng từ 1930 đến nay ?
  d) Năm lời thể này hoàn toàn có thể dựa theo Sergueï Netchaïev , Michel Bakounine : Cương Lĩnh của người cách mạng (1869) .-

  • SẮC NGÀN says:

   ĐẦU MỐI MỌI SỰ

   Chỉ do thuyết Mác mà ra
   Gây nên ảo tưởng ai mà chẳng ham
   Nhất là nhiều kẻ lam nham
   Hoặc về tri thức hoặc hâm ở đời !

   Phù du thấy lửa sáng ngời
   Vậy là nhào tới đất trời biết đâu
   Quả là “lý tưởng” thật rầu
   Sai li đi dặm hỏi hầu còn chi !

   Rõ nay kết quả được gì
   Bao nhiêu tốn phí cũng thì vậy thôi
   Bởi vì đi trật đường đời
   Con tàu lịch sử dễ thời tới ga !

   Thành ra bao nỗi xót xa
   Hi sinh tuốt tuột cũng là về không
   Tưởng đâu cách mạng màu hồng
   Ai dè lại hóa chổng mông lạ kỳ !

   LÝ NGÀN
   (30/7/15)

 4. Nguyễn Thanh says:

  Trung Tướng cộng sản Trần Độ: Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài .

  Sử giaTrần Trọng Kim : Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động, là một tôn giáo mới… Ai không tin theo và phản đối những người đứng đầu đảng tức những bậc giáo chủ, là người phản đạo, phải trừng trị rất nghiêm… Cho nên cha con, anh em, bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa cộng sản và phục tòng người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc lợi cho đảng là người giỏi, người tốt

  Nhà văn Tô Hoài : Chủ nghĩa cộng sản là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin khác, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người .

  Nhà văn Dương Thu Hương: “30 tháng Tư 75, nền văn minh đã thua chế độ man rợ” .

 5. MÂY NGÀN says:

  “CÁCH MẠNG THẾ GIỚI”

  Trời sinh ông Mác vô duyên
  Muốn làm “cách mạng” mọi miền nhân gian
  Khác chi cây cối trên ngàn
  Ra tay diệt hết để trồng mới lên !

  Đúng là kiểu gã bông phèn
  Tự nhiên nghĩ chuyện cuội nhăng trên đời
  Toan làm một việc trời ơi
  Xé trời tát biển tạo đời hoảng kinh !

  Thật là suy nghĩ thông minh
  “Đỉnh cao trí tuệ” quả tình là đây
  Lập nên “cách mạng” giả cầy
  Tốt đâu không thấy chỉ đầy thương đau !

  Bởi vì toàn chỉ một màu
  Đỏ au vô sản có nào khác chi
  Con người thành phận cu li
  Sống theo lệnh lạc dễ gì tự do !

  Hô hào “chuyên chính” ra trò
  Để bao nhiêu kẻ cốt lo nắm quyền
  Nắm quyền mới được như tiên
  Ngoài ra kệ mẹ mọi miền nhân gian !

  Người người đều thảy vội vàng
  Sống bằng thủ đoạn quả càng hay chưa
  Cho dầu sai đúng biết thừa
  Nhưng bao thói xấu lọc lừa tung ra !

  Thế gian quả thật xót xa
  Còn chi trong sáng dễ mà nhân văn
  Bởi vì phải nói một đằng
  Còn làm một nẽo cuội nhăng với đời !

  Khiến cho “cách mạng” ngời ngời
  Tỉa cành xén lá tạo đời bôn sai
  Bởi rừng nguyên thủy còn đâu
  Cây khô cành mục một màu ủ ê !

  Thông minh thật hết chỗ chê
  Tư duy Các Mác mọi bề là đây
  Ngu ngơ mọi việc trên đời
  Tờ mờ nhân ảnh như người đi đêm !

  Bởi đời theo lẽ tự nhiên
  Rừng cây xanh tốt cần nên nuôi trồng
  Cớ chi kiểu kẻ phá rừng
  Rõ loài lâm tặc còn mừng nỗi chi !

  GIÓ NGÀN
  (29/7/15)

  **

Leave a Reply to SẮC NGÀN