Home » 04:10:pm 23/10/09 Đăng ngày “October 23rd, 2009”

Herte Müller – Văn thơ và cuộc đời

Herte Müller – Văn thơ và cuộc đời

Lời giới thiệu Kể từ năm 1901, khi giải Nobel Văn chương đầu tiên được trao cho văn sỹ, đến nay đã có 12 nhà văn nữ trong khi đã có 93 nhà văn nam được nhận được nhận giải thưởng cao quý này. Giải Nobel Văn chương năm 2009 được trao cho Herta Müller, [...]

04:10:pm 23/10/09 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »