WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:34:pm 06/06/11 Đăng ngày “June 6th, 2011”

IOM – Tổ chức Di dân Quốc tế tuyển nhân viên biết Tiếng Việt, Tiếng Ba Lan và Tiếng Anh

IOM – Tổ chức Di dân Quốc tế tuyển nhân viên biết Tiếng Việt, Tiếng Ba Lan và Tiếng Anh

10:34:pm 06/06/11 | Đăng tại QUẢNG CÁO | Đọc tiếp »

Sergey Kirilov – Bàn về số phận của tầng lớp có học ở Nga (phần 2)

Sergey Kirilov – Bàn về số phận của tầng lớp có học ở Nga (phần 2)

Đặc trưng quan trọng của tầng lớp trí thức Nga cũ là tính chất “quí phái” của nó. Trên thực tế trí thức ở Nga chính là tầng lớp quí tộc.

10:00:am 06/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tường thuật chi tiết buổi biểu tình chống Trung Cộng

Tường thuật chi tiết buổi biểu tình chống Trung Cộng

Thế là người Saigon đã có cuộc biểu tình đông nhất từ 36 năm nay, tính từ 1975 khi miền Nam VN lọt vào tay cộng sản Hà Nội.

Trải qua hơn 10 ngày rủ nhau bằng cách loan truyền thông tin trên mạng Internet, sáng nay, 5/6/2011, đoàn người biểu tình đã tự động lần lượt tập trung quanh khu nhà dùng làm tòa lãnh sự Trung cộng (TrC) trên đường Hồng Thập Tự (NTMKhai), Saigon, mỗi lúc mỗi đông dần lên tính từ lúc gần 8:00 AM, 5/6/2011.

08:49:am 06/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Điểm G của chế độ

Điểm G của chế độ

…trong lãnh vực chính trị, chỗ “nhạy cảm” là chỗ làm cho giới lãnh đạo, ngược lại, nhột nhạt và khó chịu, thậm chí, tức giận.

12:59:am 06/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bùi Chát bị bắt trong khi Người Buôn Gió vẫn mất tích

Bùi Chát bị bắt trong khi Người Buôn Gió vẫn mất tích

Bùi Chát bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất khi anh ra HN theo lời mời của ngài Đại sứ Thụy Điển

12:45:am 06/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

E-coli: Dưa chuột được minh oan, giá đỗ lâm nạn

E-coli: Dưa chuột được minh oan, giá đỗ lâm nạn

Hàng ngàn nhà hàng Việt Nam trên toàn châu Âu có thể bị ảnh hưởng bởi sự sử dụng thường xuyên giá đỗ trong thực đơn của mình.

12:37:am 06/06/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Trận chiến tranh 1979 giữa Trung Quốc và Việt Nam

Trận chiến tranh 1979 giữa Trung Quốc và Việt Nam

Đặng Tiểu Bình: Sau khi thăm Hoa Kỳ trở về, chúng tôi đã đánh Việt Nam.

12:00:am 06/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cách mạng Việt Nam chín muồi?

Cách mạng Việt Nam chín muồi?

Đa số người Việt hải ngọai chỉ chấp nhận một chính quyền Việt Nam do dân bầu trong một cuộc bầu cử công bằng và tự do

12:00:am 06/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »