WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:51:pm 25/06/11 Đăng ngày “June 25th, 2011”

Cô gái Bình Long

Cô gái Bình Long

Giữa chốn ba quân “Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân”. Chiến tranh Việt Nam đã gây nên biết bao nhiêu câu chuyện bi thảm cho từng gia đình. Hôm nay tôi kể thêm một câu chuyện chia ly trong chiến tranh 39 năm sau vẫn chưa tìm [...]

02:51:pm 25/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Du sinh VN tại Pháp và Nhật biểu tình chống TQ

Du sinh VN tại Pháp và Nhật biểu tình chống TQ

Du sinh tại cộng hòa Séc cũng đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

10:32:am 25/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biểu tình và xã hội dân sự

Biểu tình và xã hội dân sự

Biểu tình có thật sự là nguy hiểm đối với trật tự công cộng và an ninh quốc gia hay không?

02:59:am 25/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tệ nạn ở Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã hội

Tệ nạn ở Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã hội

“Cái bọn quan cách mạng bây giờ thật mất dạy…

02:25:am 25/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Tin nóng: Biểu tình chống TQ ở Vũng Tầu

Tin nóng: Biểu tình chống TQ ở Vũng Tầu

Lúc 08h30 sáng nay, nhiều thanh niên, trí thức, giới văn nghệ sỹ đã tập trung trước trung tâm Thương Mại thị xã Bà Rịa để biểu dương lòng yêu nước, đồng thời bày tỏ sự phản đối trước hành động xâm lược của Trung Quốc. Tin cho hay, cuộc biểu tình do một nhóm [...]

01:56:am 25/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

RFA phỏng vấn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy

RFA phỏng vấn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy

tôi sẽ tiếp tục cầm bút để giáng thẳng vào đầu Cộng Sản, những cái mà nó làm cho đời tôi điêu đứng, cũng như là những cái mà tước đoạt vận mạng dân tộc mình.

01:34:am 25/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Welcome to America

Welcome to America

01:19:am 25/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Dân tộc đang hồi sinh

Dân tộc đang hồi sinh

Người biểu tình phải hướng vào mục tiêu đoàn kết chống xâm lược, không được làm gì chệch mục tiêu đó. Ngoài việc giương khẩu hiệu và hô khẩu hiệu cần có những BÀI HÁT thích hợp, để tăng khí thế kết đoàn, yêu nước, chống xâm lăng.

01:07:am 25/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người dân Việt trước hai ngả đường

Người dân Việt trước hai ngả đường

Xin lỗi các thế hệ trẻ vì đảng cộng sản đã đưa vào học đường một nền văn hóa vong bản cộng sản với mục đích tiêu diệt dần mòn nền văn hoá đạo đức làm người đặt trên nền tảng Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín.

12:52:am 25/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Bí kíp” đọc báo “lề phải”

“Bí kíp” đọc báo “lề phải”

Tin thể thao trong và ngoài nước, các trận đấu quốc tế: Viết thế nào cứ đọc thế ấy, không cần suy nghĩ nhiều.

12:00:am 25/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »