WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:10:am 21/06/11 Đăng ngày “June 21st, 2011”

Đôi lời về liêm sỉ của báo chí

Đôi lời về liêm sỉ của báo chí

Dân chúng có quyền đòi hỏi liêm sỉ ở những người cầm bút, trước khi đòi hỏi nó ở những người cầm các vật dụng khác như búa, kìm, cày, cuốc hay dùi cui. Bởi họ góp phần hình thành nhận thức và nhân cách của một xã hội.

06:10:am 21/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Phố Trung Quốc” ở Ninh Bình

“Phố Trung Quốc” ở Ninh Bình

Tại công trường xây dựng Nhà máy đạm Ninh Bình có tới 1.988 người Trung Quốc đang làm việc.

03:55:am 21/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phát biểu của John McCain tại hội thảo về an ninh hàng hải trên biển Đông

Phát biểu của John McCain tại hội thảo về an ninh hàng hải trên biển Đông

Hoa Kỳ nên hỗ trợ các đối tác ASEAN của chúng ta trong việc giải quyết tranh chấp của họ trên biển Đông…

03:20:am 21/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Áp lực của nghề báo

Áp lực của nghề báo

Bây giờ, người biết rửa tai nghe nói thật ít quá, kẻ thích nịnh bợ, thích nghe nói dối nhiều vô kể.

12:16:am 21/06/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Việt Nam trong cơn thử thách của lịch sử

Việt Nam trong cơn thử thách của lịch sử

Một Việt Nam tự do, dân chủ, phồn thịnh về kinh tế và vững mạnh về quốc phòng sẽ bớt nguy cơ chiến tranh ở biển Đông trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

12:00:am 21/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bát phở bạc triệu khi 5 vạn gia đình đứt bữa

Bát phở bạc triệu khi 5 vạn gia đình đứt bữa

Có ai khi ăn một bát phở bạc triệu, một bát súp 2 tấn thóc còn nghĩ đến 20 vạn đồng bào mình đang đứt bữa ở Thanh Hóa?

12:00:am 21/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hai tên láng giềng

Hai tên láng giềng

Nhà nước Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung quốc, chính quyền Việt Nam tỏ ra sợ hãi, trước áp lực của nước lớn như Trung quốc, cơ bản là lệ thuộc vào mặt chính trị

12:00:am 21/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »