WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:13:pm 20/06/11 Đăng ngày “June 20th, 2011”

35 năm tù cho nhà độc tài Tunisia sau cuộc cách mạng Hoa Lài

35 năm tù cho nhà độc tài Tunisia sau cuộc cách mạng Hoa Lài

Trong ngày 20/6/2011 Tòa án Tunisia đã kết án cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali và vợ ông 35 năm tù về tội biển thủ tiền công.

09:13:pm 20/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Láng giềng hữu nghị

Láng giềng hữu nghị

02:53:pm 20/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Hai đoạn đường và những công trình bất hạnh

Hai đoạn đường và những công trình bất hạnh

Trung Quốc mua cả thế giới? – Ở Việt Nam thì có thể, ở Ba Lan và nhiều nước dân chủ khác thì không!

07:43:am 20/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đừng để chính trị hóa việc biểu tình chống Trung Quốc

Đừng để chính trị hóa việc biểu tình chống Trung Quốc

Xin các tổ chức Hội đoàn chính trị đừng dúng tay vào việc của họ, vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới số lượng người tham gia biểu tình tuần hành, đồng thời tạo điều kiện cho chính quyền có cớ đàn áp họ.

03:14:am 20/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vụ án Cù Huy Hà Vũ, một góc nhìn!

Vụ án Cù Huy Hà Vũ, một góc nhìn!

Nếu như chúng ta quyết tâm thay đổi để tự cứu lấy mình thì tôi nghĩ hãy tha bổng đối với Cù Huy Hà Vũ, coi đó là một thông điệp, “Việt Nam mở rộng dân chủ, đoàn kết toàn dân để tồn tại!”

01:07:am 20/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sự hung hãn của TQ và thời cơ của VN

Sự hung hãn của TQ và thời cơ của VN

Chủ quan là chết. Tham lam là chết. Sợ hãi là chết. Không có đồng minh lớn và văn minh là chết. Và, chậm là chết.

12:00:am 20/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ðược đằng đầu lân đằng chân

Ðược đằng đầu lân đằng chân

Khi một chính quyền hành động minh bạch, công khai trước mọi người dân, khi người dân được tự do hội họp, tự do phát biểu, tự do bỏ phiếu chọn những người nắm quyền, thì không ngoại bang nào có thể nắm cái đầu dân nước đó được

12:00:am 20/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc chiến bí hiểm không tiếng súng

Cuộc chiến bí hiểm không tiếng súng

Nước nào chinh phục nổi lòng tin của dân chúng nước mình, để có sự hậu thuẫn của toàn dân và được hỗ trở của công luận thế giới thì nước đó sẽ thắng.

12:00:am 20/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »