WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:45:pm 19/06/11 Đăng ngày “June 19th, 2011”

Xin lỗi

Xin lỗi

300 ngàn người. Người Việt Nam. Cùng chung một dòng, một giống.

08:45:pm 19/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Interpol phát lệnh truy nã hai cựu lãnh đạo tập đoàn Vinashin

Interpol phát lệnh truy nã hai cựu lãnh đạo tập đoàn Vinashin

Hai quan chức bị truy tìm là ông Hồ Ngọc Tùng và Giang Kim Đạt

07:58:pm 19/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư gửi bạn xuống đường

Thư gửi bạn xuống đường

Các bạn tay trong tay giương cao cờ đỏ, chúng tôi đồng một lòng cờ vàng phất cao. Màu cờ chỉ là phương tiện tạm thời trong giai đoạn ngắn ngủi. Cả hai ngọn cờ phần phật tung bay ngạo nghễ, chỉ sang phương Bắc thách thức hiên ngang. Sự chọn lựa của thế hệ cha anh có thể là lầm lẫn, nhưng lòng yêu nước thương dân của chúng ta chẳng hề sai lầm.

02:00:pm 19/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Biểu tình lần 3 với sự góp mặt của một số nhân vật bất đồng chính kiến

Biểu tình lần 3 với sự góp mặt của một số nhân vật bất đồng chính kiến

Điểm đáng ghi nhận nữa là đã có sự hưởng ứng của các địa phương khác trong cả nước.

07:06:am 19/06/11 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mệnh lệnh của tình thế: đổi mới hệ thống

Mệnh lệnh của tình thế: đổi mới hệ thống

Bộ Chính trị hiện tại chỉ miễn cưỡng biểu lộ tinh thần chống bành trướng để nhằm xoa dịu nỗi bất bình của quần chúng đang sục sôi lòng yêu nước.

05:39:am 19/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Biết người biết ta

Biết người biết ta

Thỉnh thoảng Trung Quốc lại gây rối ở Biển Đông để đòi chủ quyền của Trung Quốc. Nếu các quốc gia liên hệ phản ứng mạnh, Trung Quốc sẽ lùi lại…

05:29:am 19/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phát tán truyền đơn kêu gọi lòng yêu nước

Phát tán truyền đơn kêu gọi lòng yêu nước

Dưới đây là một số hình ảnh phán tán truyền đơn vận động đồng bào dũng cảm tham gia tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược tại Sài Gòn và Miền Tây phía Nam do nhóm chủ trương Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước – Còn Nước Còn Mình thực hiện: – Tại [...]

03:32:am 19/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Thông cáo báo chí của Họp Mặt Dân Chủ

Thông cáo báo chí của Họp Mặt Dân Chủ

Tĩnh Hội HMDC2011 tập trung thảo luận 4 chủ đề: (1) Kinh Nghiệm Bắc Phi cho Việt Nam; (2) Cách nào đối phó hữu hiệu với những hành vi lấn át và khiêu khích của Trung-Cộng trong Biển Đông; (3) Làm thế nào để hỗ trợ thanh niên và phụ nữ đóng góp tích cực vào cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam; và (4) Cải tiến hoạt động của HMDC để đáp ứng tình hình mới.

12:01:am 19/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

19/6, Kính nhớ cậu và ngoại

19/6, Kính nhớ cậu và ngoại

Ngày 19/6, ngày quân lực Việt Nam Cộng hoà, viết những dòng này để tưởng nhớ đến cậu Út tôi, người đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ nền tự do dân chủ… Viết những dòng này để tưởng nhớ đến ngoại tôi, người mẹ Việt Nam một đời gian khổ đã sinh ra cho đất nước bốn người con phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng hoà.

12:01:am 19/06/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Lần thứ ba thưa chuyện với ông Tạ Chí Đại Trường

Lần thứ ba thưa chuyện với ông Tạ Chí Đại Trường

Hôm nay người Hà Nội tiếp nhận Kim Định trong bối cảnh học thuyết Việt nho đang tỏa sáng rực rỡ. Nếu thực sự khách quan, thực sự cầu thị, trước khi viết tiếp những lời phỉ báng, ông Tạ Chí Đại Trường nên bắt chước người Mỹ đặt câu hỏi “Why? Vì sao vậy? Vì sao ông càng rủa xả, người theo Kim Định càng nhiều?!”

12:01:am 19/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »