WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:34:pm 22/06/11 Đăng ngày “June 22nd, 2011”

Nghĩ về sự lộng quyền của báo chí

Nghĩ về sự lộng quyền của báo chí

(Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6)   Không ít giám đốc các doanh nghiệp, kể cả Nhà nước và tư nhân đã từng phải dở khóc, dở mếu, thậm chí có những nơi khuynh gia bại sản về một vài bài báo đăng về đơn vị mình sai sự thật. Cũng không [...]

03:34:pm 22/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bị công an đánh khi báo tin cướp xe?

Bị công an đánh khi báo tin cướp xe?

…công an thị trấn có cử người đến tận nhà bà xin lỗi, đề nghị rút đơn khiếu nại và hứa sẽ kiểm điểm cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

03:12:pm 22/06/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Báo chí VN – Niềm tự hào hay quốc sỉ dân tộc?

Báo chí VN – Niềm tự hào hay quốc sỉ dân tộc?

Bạn tôi có thói quen hay gọi báo chí là “thằng”. Thằng Nhân Dân; thằng Quân đội Nhân Dân, thằng Tiền Phong…

05:19:am 22/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Báo chính thống của TQ giở giọng đe dọa VN

Báo chính thống của TQ giở giọng đe dọa VN

Trung Quốc đã cố gắng rất nhiều để kiềm chế. Nhưng điều đó dường như càng làm cho Việt Nam táo bạo hơn.

04:50:am 22/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đọc lại Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Đọc lại Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Nghệ thuật của Gheorghiu cho tới nay vẫn còn mới lạ, những hình ảnh biểu tượng của ông đã diễn tả một cách hiện thực nhất, bi đát nhất tình trạng hãi hùng bên bờ vực thẳm mà loài người đang vươn tới. Giờ Thứ Hai Mươi Lăm nay đã thành một từ quen thuộc, được nghe nhắc đến rất nhiều, người ta thường hiểu đó là những giờ phút cuối cùng nhưng theo ý nghĩa của luận đề trong tác phẩm nó là giờ sau giờ chót, giờ tận thế mà con người đang tiến đến.

12:35:am 22/06/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cử tri đang kì vọng vào đại biểu do mình lựa chọn

Cử tri đang kì vọng vào đại biểu do mình lựa chọn

Cử tri cả nước đã tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp, với sự mong mỏi, kì vọng rằng những đại biểu do chính mình bầu ra sẽ là những “giác quan” nhạy bén và trung thực của nhân dân. “Miệng” của nhân dân Đại biểu Quốc hội [...]

12:01:am 22/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »