WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:38:pm 01/06/11 Đăng ngày “June 1st, 2011”

Đào tạo lãnh đạo: Yếu tố tiên quyết để phát triển cộng đồng

Đào tạo lãnh đạo: Yếu tố tiên quyết để phát triển cộng đồng

Trong bất kỳ lãnh vực nào, nhân sự có khả năng là yếu tố tiên quyết để thành công. Hầu hết các tổ chức người Việt tôi tiếp xúc trong hơn chục năm qua gặp nhiều trắc trở là do thiếu nhân sự với khả năng phù hợp để thực hiện công tác. Trong khi [...]

11:38:pm 01/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Trung Quốc nổ súng bắn đuổi tàu Việt Nam

Trung Quốc nổ súng bắn đuổi tàu Việt Nam

Trung Quốc chèn ép ngư dân, xâm chiếm ngư trường Việt Nam diễn ra phổ biến.

03:25:pm 01/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thêm hai tàu cá bị Trung Quốc “trấn lột” tài sản

Thêm hai tàu cá bị Trung Quốc “trấn lột” tài sản

Đây là tàu thứ tư của ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc “trấn lột” và phá hoại tài sản khi hành nghề trên biển.

03:15:pm 01/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mỹ quan ngại về vụ leo thang tranh chấp ở biển Đông

Mỹ quan ngại về vụ leo thang tranh chấp ở biển Đông

…Trung Quốc đã củng cố các lực lượng của mình trong vùng này, bằng cách điều động nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, và chế tạo một tàu sân bay.

11:09:am 01/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hội nghị Diên Hồng

Hội nghị Diên Hồng

Những kẻ tay sai, những kẻ mãi quốc cầu vinh, những kẻ làm nội ứng nối giáo cho giặc, những kẻ Nội xâm cần phải được thanh toán trước.

03:42:am 01/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Làm cách nào để giữ vững chủ quyền đất nước?

Làm cách nào để giữ vững chủ quyền đất nước?

Đất nước Việt nam còn hay mất, thịnh hay suy đang phải trông vào mỗi người lãnh đạo có trách nhiệm cao của đất nước và của mọi người con đất Việt ở khắp mọi nơi, trên biển hay dưới xuôi, ở trong hay ở ngoài nước.

12:38:am 01/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ai là Vietnamese-American? Thẩm định cộng đồng qua các tác phẩm Anh ngữ

Ai là Vietnamese-American? Thẩm định cộng đồng qua các tác phẩm Anh ngữ

…nhiều chuyện bất cập trong cộng đồng, như chửi bới, chụp mũ, tranh giành ảnh hưởng, thế đứng và chính nghĩa v.v.., nhiều lúc đã làm cho lớp trẻ chán ngán không muốn dính dấp đến chuyện cộng đồng Việt Nam, thậm chí đẩy họ về phía lập trường thiên tả cho rằng những sai trái ở Việt Nam là do hậu quả chiến tranh Mỹ đã gây nên, dễ dãi chấp nhận những chuyện phi lý ở Việt Nam hơn.

12:24:am 01/06/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Mao và Phạm Văn Đồng

1970: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Mao và Phạm Văn Đồng

Chu Ân Lai yêu cầu Phạm Văn Đồng ngưng việc gửi sinh viên sang châu Âu, thay vào đó, chọn các giáo viên Trung Quốc đến dạy ở Việt Nam, ông ta cũng ca ngợi chính sách ngoại giao của Việt Nam thời gian gần đây.

12:00:am 01/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sài Gòn ơi “nắng bụi mưa sình”

Sài Gòn ơi “nắng bụi mưa sình”

Thanh niên Sài Gòn muốn tăng chiều cao đã thấy rất khó, nói gì đến khu vực miền Trung, vùng sâu vùng xa “chó ăn đá, gà ăn muối”

12:00:am 01/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »