WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:36:pm 18/06/11 Đăng ngày “June 18th, 2011”

Tiếp tục kêu gọi xuống đường vào ngày 19 tháng 6

Tiếp tục kêu gọi xuống đường vào ngày 19 tháng 6

Xuống đường ngày 19/6 sắp tới vẫn trên tinh thần tự phát và ôn hòa. Không có đảng phái hay tổ chức nào đứng sau lưng. Chúng ta cùng nhau đưa ra đề nghị các địa điểm xuống đường ban đầu trên các thành phố để người dân xuống đường dễ dàng quy tụ. Đến lúc đó tùy tình hình mà địa điểm sẽ thay đổi thích hợp.

06:36:pm 18/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

RFA phỏng vấn tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn và Huỳnh Thục Vy

RFA phỏng vấn tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn và Huỳnh Thục Vy

Huỳnh Thục Vy cũng mong thế giới can thiệp để giúp bảo vệ những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại VN nói chung và gia đình của cô, nói riêng

05:12:pm 18/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thằng lính bạc tình

Thằng lính bạc tình

Cái thứ người như tôi cứ mỗi lần nhậu xỉn mới chợt nhớ ra mình đã từng là lính, mới ba hoa về những năm tháng tù đầy, mới khề khà luận bàn về tình chiến hữu, về chuyện đấu tranh…này nọ.

02:14:pm 18/06/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Thực trạng giáo dục – Không chỉ vì bệnh thành tích

Thực trạng giáo dục – Không chỉ vì bệnh thành tích

những người dân ngu khu đen chúng tôi chỉ có thể chờ và tiếp tục è cổ chi tiền mua sách giáo khoa mới mỗi năm, è cổ nộp tiền học thêm cho thày, cô giáo và trợn mắt chứng kiến những cảnh tiêu cực sẽ còn diễn ra dài dài trong ngành giáo dục và nhiều ngành khác nữa.

09:45:am 18/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đã có gì mới chưa, thưa các ông?

Đã có gì mới chưa, thưa các ông?

tin ở quốc hội khóa XIII sẽ bắt buộc phải đòi hỏi dân chủ, để được tự do phát huy quyền lực cao nhất, để đấu tranh cho lẽ phải cho công bằng, nên tôi cứ thẳng thắn đóng góp những ý mới cho các ông.

09:31:am 18/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gửi Phan Nguyên

Thư gửi Phan Nguyên

Tụi mình sẽ giấu nó xuống đáy cuốn lịch sử dân tộc làm kỷ niệm cho riêng mình, dù đáng lẽ ta nên đặt lên trên, vì ta cần viết tiếp cho con cháu ta sau này chúng nó đọc.

04:28:am 18/06/11 | Đăng tại ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

GS Thayer: Xung đột biển Đông và mối quan tâm của Hoa Kỳ

GS Thayer: Xung đột biển Đông và mối quan tâm của Hoa Kỳ

những căng thẳng gần đây trên biển Hoa Nam sẽ là phép thử về sự đoàn kết và gắn bó trong khối ASEAN, sự quyết tâm và tham gia của Mỹ ở Đông Nam Á, và Hiệp ước Tương trợ An ninh Mỹ – Philippines.

04:15:am 18/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Mỹ-Việt ra thông cáo chung về Biển Đông

Mỹ-Việt ra thông cáo chung về Biển Đông

Thông cáo chung này được đưa ra sau vòng Đối thoại về chính trị-an ninh-quốc phòng Việt- Mỹ lần thứ tư diễn ra hôm thứ Sáu 17/06 tại Washington D.C., trong đó các diễn biến mới nhất tại Biển Đông đã được hai bên thảo luận.

04:05:am 18/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Không phải “biểu tình” vì… không “quá khích”?

Không phải “biểu tình” vì… không “quá khích”?

Người dân cần biết được dụng ý của chính quyền khi cho phép đưa ra những bản tin chính thống mà lại đi ngược lại tình cảm yêu nước sâu thẳm trong tâm can họ.

04:00:am 18/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!” và những câu hỏi cần lời đáp cho mọi người VN

“Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!” và những câu hỏi cần lời đáp cho mọi người VN

Ngày hôm nay, sau hơn 700 năm, lời kêu gọi đó lại vang lên khẩn thiết, trong một bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác, người Việt Nam sẽ làm gì để không thẹn với tiền nhân và không trở thành nô lệ cho ngoại bang?

03:47:am 18/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »