WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:55:pm 12/06/11 Đăng ngày “June 12th, 2011”

Tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại Hoa Thịnh Đốn

Tưởng niệm nạn nhân cộng sản tại Hoa Thịnh Đốn

Ông Trần Quang Thành – phóng viên trước đây bị cs tạt axít vì viết những bài báo chống tham nhũng thối nát tại VN làm biến dạng khuôn mặt và bị hư một con mắt – đã được hân hạnh đi theo vòng hoa của toà đại sứ Slovakia và vòng hoa Họp Mặt Dân Chủ (với ông Nguyễn Ngọc Bích và bà Jackie Bông Wright). Ông định cư ở Slovakia và là nhân chứng sống cho sự sát hại hoặc gây thương tích trầm trọng của cs bạo tàn.

08:55:pm 12/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

GS Carle Thayer: TQ cắt cáp: một lần là sự cố, hai lần là hành động có hệ thống

GS Carle Thayer: TQ cắt cáp: một lần là sự cố, hai lần là hành động có hệ thống

…Trung Quốc đã quyết định khẳng định chủ quyền trên biển Đông một cách mạnh mẽ, bằng cách nhắm vào Việt Nam.

03:41:pm 12/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

1973: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, P.V.Đồng và Lê Thanh Nghị

1973: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, P.V.Đồng và Lê Thanh Nghị

…viện trợ kinh tế và quân sự của chúng tôi cho Việt Nam bằng 48% toàn bộ viện trợ nước ngoài của chúng tôi.

03:32:pm 12/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tàu lạ vào vùng nhạy cảm

Tàu lạ vào vùng nhạy cảm

03:31:pm 12/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đơn độc

Đơn độc

Một dân tộc nhỏ hơn không có nghĩa là cam lòng sợ hãi.

10:39:am 12/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mó dái ngựa

Mó dái ngựa

Phải nhân cơ hội Trung quốc “mó dái ngựa ” đá cho Trung quốc té nhào và xây dựng lại một trật tự thế giới công bình hơn.

10:29:am 12/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tiếp tục biểu tình chống TQ tại Việt Nam

Tiếp tục biểu tình chống TQ tại Việt Nam

Ở Hà Nội, một số trường đại học đã gián tiếp ngăn cản sinh viên bằng cách tổ chức ‘học thêm’ vào ngày chủ nhật.

03:21:am 12/06/11 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Triết lý Con Heo của Lưu Hiểu Ba

Triết  lý Con Heo của Lưu Hiểu Ba

Tác giả nhấn mạnh đến sự đồng lõa, thỏa hiệp của giới trí thức với chủ trương mê hoặc ru ngủ của nhà cầm quyền đương

12:00:am 12/06/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

1973: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Lê Thanh Nghị

1973: Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Lê Thanh Nghị

Trong cuộc tranh đấu này, mục tiêu của chúng tôi là độc lập và dân chủ. Chúng tôi không vội vàng với mục tiêu thống nhất quốc gia.

12:00:am 12/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »