WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:35:pm 16/06/11 Đăng ngày “June 16th, 2011”

Trung Quốc vét hàng, VN khan hiếm

Trung Quốc vét hàng, VN khan hiếm

“Nguyên nhân do các thương nhân Trung Quốc sang tận nơi mua hải sản mà ngư dân đánh bắt về.”

04:35:pm 16/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bức công hàm của TT Phạm Văn Đồng là lá bài tẩy trong tình hữu nghị Việt-Trung?

Bức công hàm của TT Phạm Văn Đồng là lá bài tẩy trong tình hữu nghị Việt-Trung?

… Việt Nam “nhìn nhận và ủng hộ Bản Tuyên bố của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong vấn đề lãnh hải”.

04:12:pm 16/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sinh viên Từ Anh Tú khiếu nại

Sinh viên Từ Anh Tú khiếu nại

Trong thời gian qua, tôi và gia đình đã và đang bị công an điều tra tỉnh Thái Nguyên gây nhiều phiên toái và áp lực làm ảnh hưởng đến cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần.

04:02:am 16/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người Việt Úc châu: Dẹp nội thù, chống ngoại xâm

Người Việt Úc châu: Dẹp nội thù, chống ngoại xâm

Nhiều người Úc qua đường đã dừng lại để chụp những bức hình kỷ niệm. Có người còn đưa dấu tay chữ V để chúc chiến thắng chúc thành công. Nhiều người Úc khi biết lý do cũng tự động gia nhập đòan người.

03:44:am 16/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bầu cử cái “Đảng Hội”

Bầu cử cái “Đảng Hội”

“Không bao giờ có hoạt động tranh cử, không ai biết năng lực làm việc của các vị ra sao, thậm chí đến lúc bỏ phiếu cũng không nhớ nổi mặt các vị ấy như thế nào. Thế nên mới có chuyện cử tri đi bầu là“ gạch tên cho đủ số quy định” bằng cách: Người thì gạch từ trên xuống, người gạch từ dưới lên, người thì cứ cách một dòng gạch tên một người… hên xui ráng chịu”. (Đàn chim Việt online ngày 23-2-2011)

12:01:am 16/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quan điểm của nhà làm phim “Đường tới thành Thăng Long”

Quan điểm của nhà làm phim “Đường tới thành Thăng Long”

Khoảng 70% cảnh quay được ghi hình tại Trung Quốc. Phim tràn ngập những ngôi chùa cao vòi vọi ba tầng mái, những sân đá rộng, thềm đá cao và trải dài dưới bóng thông.

12:00:am 16/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhịn đến chừng nào?

Nhịn đến chừng nào?

Chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục thăm dò mức độ nhịn nhục của Việt Nam. Thăm dò bằng cách cứ tiếp tục leo thang và lấn tới.

12:00:am 16/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không gọi biểu tình thì cho…cổ động!

Không gọi biểu tình thì cho…cổ động!

- Đả đảo chính quyền Trung Quốc âm mưu xâm chiếm vùng biển Việt Nam!

12:00:am 16/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thomas L. Friedman – Einstein có thể dạy Trung Quốc và cả chúng ta điều gì

Thomas L. Friedman – Einstein có thể dạy Trung Quốc và cả chúng ta điều gì

Chế độ chuyên chế ở Trung Quốc có trở thành rào cản của tiến bộ hay không? Chỉ thời gian mới trả lời được mà thôi.

12:00:am 16/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »