WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:37:pm 23/06/11 Đăng ngày “June 23rd, 2011”

Viết cho tháng Sáu

Viết cho tháng Sáu

Một tháng Sáu ấn tượng với những ngày Chủ Nhật đặc biệt.

03:37:pm 23/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ở một nơi Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ở một nơi Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

“Sáng mắt chưa? Cái miệng hại cái thân, làm khổ lây cả đến con mình. Đời nó mà thất học, khốn khổ, khốn nạn tất cả mọi thứ đều từ bố nó mà ra cả. Tại sao cả xã hội không ai bị như vậy, lại chỉ có một mình anh? Tự nhìn lại mình đi. Ảo tưởng mãi mà được à? Tưởng mình là anh hùng chống cộng trên internet đấy chắc?”

09:19:am 23/06/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hà Nội: Dùng xe tải đâm vào công nhân đình công

Hà Nội: Dùng xe tải đâm vào công nhân đình công

… ít nhất 1 người chết tại chỗ, 6 người bị thương nặng (trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai 7 tháng)

02:54:am 23/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tình bạn Mỹ-Việt giữa hiểm họa bành trướng

Tình bạn Mỹ-Việt giữa hiểm họa bành trướng

Nhưng còn các vị trong Bộ Chính trị nghĩ sao? Các vị đã bàn định xong để mạnh dạn chìa tay ra hay chưa?

02:06:am 23/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thế kẹt của Bộ chính trị VN trước TQ

Thế kẹt của Bộ chính trị VN trước TQ

  Bản chất của cộng sản nói chung là gian trá, không chỉ với người dân, với thế giới, mà còn gian trá cả với nhau. Do đó, không chỉ người dân và thế giới là nạn nhân bị cộng sản lường gạt, mà chính VN cũng bị TQ lường gạt thê thảm. Để thực [...]

01:59:am 23/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »