WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:51:pm 13/06/11 Đăng ngày “June 13th, 2011”

Người bị công an bắt trong bức ảnh lên tiếng

Người bị công an bắt trong bức ảnh lên tiếng

Tôi bị đưa vào Ủy ban nhân nhân dân Quận 1 trên đường Lê Duẩn, tại đây tôi bị đẩy vào một góc và bị ăn 2 cú lên gối

03:51:pm 13/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bi đát hiện nay của đất nước và các tôn giáo

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bi đát hiện nay của đất nước và các tôn giáo

Ở trên mà vô đạo, ở dưới sẽ xem thường đạo đức, từ đó sinh ra loạn, bất ổn, bất hạnh

12:42:pm 13/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi ông Đinh Thế Huynh

Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi ông Đinh Thế Huynh

Tôi hy vọng ông có đủ lương tâm và trí tuệ để chỉ đạo TTXVN không lặp lại sai lầm cũ khi đưa tin về cuộc biểu tình sáng hôm nay, 12/6/2011,

12:33:pm 13/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam ra nghị định về nhập ngũ

Việt Nam ra nghị định về nhập ngũ

Đây là một nghị định áp dụng trong thời chiến, quy định các trường hợp được miễn quân dịch.

11:51:am 13/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhiều người bị bắt giữ vì biểu tình

Nhiều người bị bắt giữ vì biểu tình

Một người hô “Hoàng Sa – Trường Sa” mà bị một anh công an quất vào mặt

04:04:am 13/06/11 | Đăng tại MEDIA, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đức Huỳnh Phú Sổ và nông dân miền Nam

Đức Huỳnh Phú Sổ và nông dân miền Nam

PGHH là một tôn giáo có quần chúng, được đông đảo quần chúng ủng hộ ngay từ khi mới thành lập năm 1939 và phát triển nhanh chóng. Quần chúng của PGHH lại là đại đa số nông dân miền Nam, được tổ chức thành đoàn thể chặt chẽ.

12:01:am 13/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lên đường

Lên đường

Tiền nhân đã mở nước và giữ nước 4 ngàn năm, con cháu sẽ bảo toàn quê hương đến muôn đời. Những bước chân lên đường nhỏ bé sẽ làm thành lịch sử.

12:00:am 13/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

1975: Biên Bản cuộc trò chuyện giữa Đặng Tiểu Bình và Lê Duẩn

1975: Biên Bản cuộc trò chuyện giữa Đặng Tiểu Bình và Lê Duẩn

Chúng tôi phải nói rằng chúng tôi không cảm thấy dễ chịu khi chúng tôi đọc báo chí Việt Nam…

12:00:am 13/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »