WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:09:pm 30/06/11 Đăng ngày “June 30th, 2011”

Báo Ba Lan: Châu Á hướng tới chiến tranh

Báo Ba Lan: Châu Á hướng tới chiến tranh

Nếu ai đó nghĩ rằng, bành trướng không phải là bản chất của Trung Quốc, thì người đó sẽ nhầm to.

01:09:pm 30/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bà Mộng Điệp, thứ phi của vua Bảo Đại qua đời

Bà Mộng Điệp, thứ phi của vua Bảo Đại qua đời

Hiện có rất ít tư liệu lịch sử về triều Nguyễn được công bố. Chính sử do Đảng cộng sản viết về vương triều cuối cùng này được cho là “không đáng tin cậy”

04:54:am 30/06/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay

Những khó khăn của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay

“Nguy cơ một cuộc suy thoái trong tương lai gần là có. Tôi nghĩ rằng 40 phần trăm cuộc suy thoái sẽ xảy ra.“.

04:16:am 30/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khi người Việt Nam xây phố dành riêng cho người Hoa?

Khi người Việt Nam xây phố dành riêng cho người Hoa?

Nhiều người sẽ đặt ra những nghi vấn rằng tại sao phải xây dựng một khu phố người Hoa mà không phải của một dân tộc nào khác ở ngay trung tâm đô thị được giới thiệu là trung tâm hành chính trong tương lai của một tỉnh?

12:01:am 30/06/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Mỹ có e ngại tàu sân bay của Trung Quốc?

Mỹ có e ngại tàu sân bay của Trung Quốc?

Với Đông Nam Á, những tác động chính trị của một tàu sân bay Trung Quốc là rất căng thẳng. Các nước này có thể sẽ tìm đến Hoa Kỳ như một sự cân bằng, và Washington phải chuẩn bị để đáp lại như cách bảo vệ các lợi ích của mình.

12:01:am 30/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khi nhà dân chủ Ngải Vị Vị được tự do

Khi nhà dân chủ Ngải Vị Vị được tự do

Trường hợp nghệ sỹ Ngải Vị Vị rất giống trường hợp luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cùng là thế hệ trên 50 tuổi…

12:00:am 30/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Báo TQ: “Bốn điều hiểu lầm về tranh chấp ở Nam Hải”

Báo TQ: “Bốn điều hiểu lầm về tranh chấp ở Nam Hải”

Bài viết dưới đây đăng trên một tờ báo Trung Quốc.

12:00:am 30/06/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »