WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:21:pm 07/03/12 Đăng ngày “March 7th, 2012”

Hôm nay (7/3/2012) tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Hôm nay (7/3/2012) tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Hôm nay (7/3/2012) tại Quốc hội. Congresswoman Susan Davis từ San Diego lên tiếng về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm cả việc bắt giam ca sĩ / nhạc sĩ Việt Khang. Thưa ông Chủ Tịch [Hạ Viện]. Tôi lên đây hôm nay để nói về một vấn đề quốc tế [...]

07:21:pm 07/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xin đừng mong đợi thái quá

Xin đừng mong đợi thái quá

Cuộc tiếp xúc để trao thỉnh nguyện thư về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam lên Tòa Bạch Ốc vừa chấm dứt vào buổi trưa, thì đến chiều tối đã có những lời nhận định và phê phán tiêu cực, cho rằng chuyến vận động và gặp gỡ đại diện chính quyền Hoa Kỳ [...]

05:37:pm 07/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hai con số

Hai con số

“…Hoặc là phải vượt qua con số một vài ngàn. Hoặc là chia tay với thử nghiệm kiến nghị…”

05:26:pm 07/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội

Đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội

Tôi không kêu gọi thủ tiêu “anh” nhưng “anh” muốn tồn tại thì phải thực hiện đa đảng, dân chủ, để mà tồn tại.

05:18:pm 07/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lê Hồng Hà vừa dứt khoát lại vừa bao dung

Lê Hồng Hà vừa dứt khoát lại vừa bao dung

đối với ĐCS là đối tượng mà Lê Hồng Hà nhận định là không còn chút uy tín gì , chỉ còn mỗi tác dụng là kìm hãm xã hội,

05:13:pm 07/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Miền hư ảo [14]

Miền hư ảo [14]

Ngoài đường dân chúng đang đập phá gào la. Cả thị trấn này đang hừng hực lửa căm thù.

05:00:pm 07/03/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Miền hư ảo [13]

Miền hư ảo [13]

Tiếp theo các chương: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI và XII Chương 13: Sự cố     

04:49:pm 07/03/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Blogger Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Tường Thụy bị thẩm vấn

Blogger Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Tường Thụy bị thẩm vấn

TS Nguyễn Xuân Diện đã từng bị giữ thẩm vấn hồi năm ngoái và công an đã tới tận nơi ông làm việc…

04:20:pm 07/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Món hàng xa xỉ

Món hàng xa xỉ

03:40:pm 07/03/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phim về Hoàng Sa chiếu nhiều nơi tại châu Âu

Phim về Hoàng Sa chiếu nhiều nơi tại châu Âu

phim sẽ được chiếu ở Séc trong các ngày 26-28.3 và ở Ba Lan ngày 29-31.3.

04:32:am 07/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nghĩ muộn

Nghĩ muộn

Sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết sau cùng “Thượng Đế thì cười” tức là đã trút được hầu hết tâm sự của một người cầm bút trong nửa thế kỷ, tôi đã nghĩ sẽ không viết thêm một dòng nào nữa, việc lớn của tôi đã hoàn tất, hay dở cũng chỉ có vậy, [...]

04:02:am 07/03/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Làm sao “bảo được nhau” để có sức mạnh?

Làm sao “bảo được nhau” để có sức mạnh?

Hôm 1/3/2012, lúc 6g30 chiều giờ Hoa Thịnh Đốn, mở trang web của Tòa Bạch Ốc để xem số người ký thỉnh nguyện thư gửi TT Hoa Kỳ Obama (*) để yêu cầu chính phủ của ông áp lực CSVN trả tự do cho Việt Khang và các tù nhân lương tâm khác, tôi thấy [...]

03:56:am 07/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »