WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:12:pm 26/03/12 Đăng ngày “March 26th, 2012”

Mục sư Nguyễn Công Chính lãnh án 11 năm tù

Mục sư Nguyễn Công Chính lãnh án 11 năm tù

Tòa án Gia Lai vừa xử Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính 11 năm tù giam vì tội Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự. Mục sư Chính, 43 tuổi, bị bắt từ tháng 4/2011, tức là gần một năm nay, mà cho tới giờ mới [...]

04:12:pm 26/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoàng Sa – Trường Sa: Thế nào là “nghiên cứu khoa học”?

Hoàng Sa – Trường Sa: Thế nào là “nghiên cứu khoa học”?

Câu hỏi tưởng đơn giản và sơ đẳng, nhưng lại rất liên quan và mang tính thời sự ở Việt Nam, nhất là vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa. Câu hỏi có phần khó khăn hơn trong lĩnh vực khoa học xã hội và sử học. Người viết bài này dĩ nhiên là “dân [...]

03:12:pm 26/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Tự Lập vùng lên

Tự Lập vùng lên

Tiếng súng Đoàn văn Vươn đã nổ, làm rạn nứt thành trì xã hội chủ nghĩa, nay lại đến tiếng hét của bà con xã Tự Lập…

02:30:am 26/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »