WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:33:pm 18/03/12 Đăng ngày “March 18th, 2012”

Đất nước tôi

Đất nước tôi

11:33:pm 18/03/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Từ dân chủ trở thành phản dân chủ

Từ dân chủ trở thành phản dân chủ

Để chấm dứt độc tài, không có con đường nào khác là phải đấu tranh.

03:41:pm 18/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thuốc phiện của Ông Tòng Luận

Thuốc  phiện của  Ông  Tòng Luận

  1 Nếu có sống lại hẳn ông ta cũng minh thứ cho tôi vì lúc cuối đời ông đã rất thích tôi tình nguyện viết về ông. Ông gợi ý sát sàn sạt cho tôi ông khi đang dưỡng bệnh. Để khích lệ, ông cung cấp cho tôi tiểu sử với nhiều chi tiết [...]

02:16:pm 18/03/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Đi chợ ngày hôm nay

Đi chợ ngày hôm nay

Chiều nay đi chợ, mua một cái móng giò thui. Em bán hàng tính 56 nghìn, mình hỏi lại lần nữa cho chắc. Đúng là 56 nghìn cái móng giò, chỉ cái móng không thôi. Cách đây gần năm gì đó mình nhớ mua 3 cái móng hết có ngần ấy tiền. Món giả cầy [...]

01:43:pm 18/03/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Bà Bùi Hằng kiện chủ tịch Hà Nội

Bà Bùi Hằng kiện chủ tịch Hà Nội

Lá đơn dài hơn bốn trang giấy kiện Quyết định hành chính số 5225

01:23:pm 18/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Những bí ẩn về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Rồi tập đoàn Dũng – Thắng – Vịnh sẽ đưa đất nước ta đến bờ vực thẳm nào?

05:53:am 18/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một thế hệ người Việt ở nước ngoài đầy trưởng thành và kiêu hãnh

Một thế hệ người Việt ở nước ngoài đầy trưởng thành và kiêu hãnh

Sau sự kiện người Việt gốc Hoa di tản ra nước ngoài thì sự kiện dòng người Việt di tản khỏi Việt nam sau khi Sài gòn các xe tăng của quân giải phóng tràn đầy trên đường phố và sau cùng là người Việt di tản đến Hồng kông năm 1979 đã sinh ra [...]

05:32:am 18/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tiếng nước tôi

Tiếng nước tôi

04:33:am 18/03/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hà Nội qua thơ của những thi nhân

Hà Nội qua thơ của những thi nhân

Tôi cũng có nhiều kỷ niệm về Hà Nội. Dù Hà Nội đã có bao thay đổi, nhưng vẫn mãi mãi là những hồi ức như thưở còn thơ, tựa thể một ngoại ô xưa…

04:18:am 18/03/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chính quyền Cộng sản hay Nhà cầm quyền côn đồ

Chính quyền Cộng sản hay Nhà cầm quyền côn đồ

“Nhà nước ứng xử với dân bằng bạo lực là bằng chứng rõ nhất về một nền chính trị suy vi, không còn lý tưởng, không còn chính danh, là biểu hiện của một thời bất ổn, thời bạo lực lên ngôi, thời Nhà nước phải xây nhiều nhà tù công khai và nhiều nhà tù trá hình như cơ sở giáo dục đang giam cầm chị Bùi Minh Hằng. Còn ngoài xã hội những vụ giết người man rợ xảy ra khắp nơi! Mạng sống của dân lành quá rẻ rúng, máu dân lành đang lênh láng bởi bạo lực Nhà nước và bạo lực côn đồ”.

12:01:am 18/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vận động hành lang tại DC

Vận động hành lang tại DC

Kể từ khi mất nước 1975, cuộc vận động hành lang sau 36 năm mới có vẻ mở đầu ngoạn mục trên con đường còn dài. Nhưng lần này người Việt tại hải ngoại không cô đơn như tiền nhân Bùi Viện 139 năm về trước. Chúng ta thành công là nhờ biết phối hợp và đến với nhau. Không có lý do gì mà chê trách phàn nàn.

12:01:am 18/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »