WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:02:pm 05/03/12 Đăng ngày “March 5th, 2012”

Ông Putin, một nhiệm kỳ sẽ không còn ‘xuôi chèo mát mái’

Ông Putin, một nhiệm kỳ sẽ không còn ‘xuôi chèo mát mái’

Dù cho ông Putin trúng cử thêm một nhiệm kỳ ngay từ vòng đầu, tình hình chính trị nước Nga không còn như trước nữa.

05:02:pm 05/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mồm ngang miệng dọc, thâm độc vô cùng

Mồm ngang miệng dọc, thâm độc vô cùng

04:56:pm 05/03/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hỏi chuyện nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á

Hỏi chuyện nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á

Về nhà tôi là ô sin (cười). Chúng tôi là bạn học nên thực ra mọi việc chia sẻ rất thoải mái.

06:18:am 05/03/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tây Tạng: Một người mẹ có 4 con tự thiêu

Tây Tạng: Một người mẹ có 4 con tự thiêu

Các nguồn tin Tây Tạng cho hay một người mẹ có 4 con đã chết sau khi nổi lửa tự thiêu để phản đối chính sách của chính phủ Trung Quốc trong những vùng của người Tây Tạng. Tổ chức Tự Do cho Tây Tạng có trụ sở ở London cho biết phụ nữ được [...]

05:30:am 05/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Atlas bán tại VN in Hoàng Sa thuộc chủ quyền TQ

Atlas bán tại VN in Hoàng Sa thuộc chủ quyền TQ

Việt Nam có một cơ quan kiểm duyệt đồ sộ tại sao lại cho phép lưu hành một cuốn bản đồ như vậy?

05:26:am 05/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Không đi không biết Đồ Sơn…

Không đi không biết Đồ Sơn…

“Không đi không biết Đồ Sơn/ Đi rồi mới thấy không hơn đồ nhà/ Đồ Sơn như chiếc lá đa/ Đồ nhà như chiếc bàn là Liên Xô”

03:43:am 05/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bệnh ung thư và liều nước lạnh

Bệnh ung thư và liều nước lạnh

CSVN vừa theo Mỹ vừa thực hiện tiến trình dân chủ hoá Việt Nam một cách khoa học, kịp thời và chính xác. Điều này có nghĩa là CSVN cần tích cực chủ động tạo sinh hoat dân chủ cho toàn dân thông qua những cuộc bầu cử phổ thông, kín, và công bằng dưới sự giám sát không hạn chế của truyền thông trong và ngoài nước. Mọi cuộc bầu cử đều có hai kết quả: Một là người dân tín nhiệm đảng thì đảng điều hành đất nước với tư cách một nhà cầm quyền chính danh, chính thống. Hai là người dân không tín nhiệm đảng thì đảng thất cử. Nói là thất cử nhưng trong thực tế thất cử lại là cửa ngõ tốt đẹp nhất, êm ả nhất giúp đảng hạ cánh an toàn, giúp đảng không bị rơi vào tình cảnh bi thảm của triều đại Moammar Khadafi xứ Libya ngày 20/10/2011.

12:01:am 05/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »