WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:16:pm 24/03/12 Đăng ngày “March 24th, 2012”

Đồng chí khẩu chiến. Ai chết???

Đồng chí khẩu chiến. Ai chết???

03:16:pm 24/03/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thế trận đã bày

Thế trận đã bày

Không cần biết gì về chính trị và cũng không cần theo dõi tin tức thường xuyên, bất cứ người nào có chút lương tri cũng đều biết sự uy hiếp lớn nhất, nặng nề nhất và nguy hiểm nhất mà Việt Nam hiện đã, đang và sẽ đối diện đều đến từ Trung Quốc. [...]

02:33:pm 24/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

TQ bắt luật sư thề ‘trung với Đảng’

TQ bắt luật sư thề ‘trung với Đảng’

Bộ Tư pháp Trung Quốc cho biết các luật sư nước này nay được yêu cầu phải tuyên thệ trung thành với Đảng Cộng sản cầm quyền, theo tường thuật của BBC News từ Bắc Kinh: Tất cả các luật sư muốn được cấp lần đầu hoặc cấp lại giấy phép hành nghề đều phải [...]

04:27:am 24/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Mẹ Âu Cơ đã ngoại tình

Mẹ Âu Cơ đã ngoại tình

Tôi xin mượn nội dung câu chuyện đã được đăng trên báo Nhân Dân (báo đảng) vào khoảng tháng tám năm 1988, để làm tựa đề cho bài viết này. Chứ bản tính nhát như cáy ngày của tôi có uống mật gấu cũng không dám đặt cái tựa đề phạm thượng trên, dù đó [...]

04:04:am 24/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Ái Quốc

Cầm vàng mà lội qua sông. Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Ca dao VN   Nơi phần lời tựa của của cuốn Nhân Văn Giai Phẩm & Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc, nhà phê bình văn học Thụy Khuê cho biết: “Trong quá trình làm việc, có những ngã rẽ bất ngờ: [...]

03:51:am 24/03/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Cụ Lê Hiền Đức, Dân và Công an

Cụ Lê Hiền Đức, Dân và Công an

Hôm trước đọc tin trên mạng, tôi đã biết chuyện công an quận Đống Đa có giấy mời cụ Lê Hiền Đức lên trụ sở công an quận để làm việc. Nội dung chỉ ghi vắn tắt là “giải quyết theo ý kiến của bà”. Dưới phần chữ in cuối cùng còn thêm dòng chữ [...]

03:22:am 24/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chỉnh hay đốn?

Chỉnh hay đốn?

Các đảng cộng sản còn lại trên thế giới đang trên đà giãy chết, luật đào thải tự nhiên ắt sẽ không tránh khỏi. Ngay cả cái đảng cộng sản Trung Hoa bên ngoài họ có vè đang làm cho đất nước phồn vinh (giả tạo) về kinh tế, nhưng bên trong xã hội đang [...]

01:31:am 24/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nguyễn Đức Quang và tính năng động của xã hội dân sự Việt Nam

Nguyễn Đức Quang và tính năng động của xã hội dân sự Việt Nam

Có thể nói họat động chính yếu của Quang từ thời niên thiếu cho đến cuối đời, thì hầu như hòan tòan là ở trong khu vực Xã hội Dân sự, mà điển hình là thông qua Phong trào Hướng Đạo và Phong trào Du Ca.

12:01:am 24/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »