WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:14:pm 10/03/12 Đăng ngày “March 10th, 2012”

Quy tắc bình thông nhau

Quy tắc bình thông nhau

05:14:pm 10/03/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyện cũ chép lại

Chuyện cũ chép lại

Suốt đời lo chỉnh đốn
Càng chỉnh càng đốn thêm

10:08:am 10/03/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bài học nhân quyền tại tòa Bạch Ốc 5/3/2012

Bài học nhân quyền tại tòa Bạch Ốc 5/3/2012

Câu nói của Tổ tiên người Việt bảo “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” qủa không sai với cuộc họp “đi lạc hướng” tại Toà Bạch Ốc ngày 05 tháng 03 năm 2012 giữa 165 người Việt Nam được chọn thay mặt cho trên 100 ngàn chữ ký vào Thỉnh nguyện thư yêu [...]

09:52:am 10/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Không thể sửa chữa được ngôi nhà đã hư hỏng nặng

Không thể sửa chữa được ngôi nhà đã hư hỏng nặng

Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) đã họp hội nghị chấn chỉnh Đảng “lớn chưa từng thấy” trong ba ngày. Tất cả những người quan tâm tới tình hình đất nước đều quan tâm đến sự kiện này. Điều đáng ghi nhận ở đây là Đảng đã nhìn nhận cái giới hạn rất đáng lo [...]

09:46:am 10/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bệnh giả dối

Bệnh giả dối

Mở đầu bài này, tôi xin mượn lời của mục sư Thân Văn Trường, cựu bộ đội miền Bắc, người thường lên tiếng bênh vực dân oan đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đỗ Hiếu đài RFA nói lên nhận định của mình về cái bệnh giả dối của CSVN như sau: “Tôi [...]

12:04:am 10/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt Nam và các nước buộc sẽ phải xem xét lại việc mua vũ khí của Nga?

Việt Nam và các nước buộc sẽ phải xem xét lại việc mua vũ khí của Nga?

Sau khi nghe tin Nga bán cho Trung quốc 48 máy bay Su-30 nhiều bạn hàng của Nga ở đông Nam Á đã tỏ ra bất mãn và chắc chắn họ không còn tha thiết với sự chào hàng của con gấu Nga và buộc họ cũng sẽ phải tìm đến các nguồn hàng khác để làm lá chắn chống lại sự bành trướng của Trung quốc hôm nay.

12:01:am 10/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phường bát âm

Phường bát âm

Tốt nghiệp Nhạc Viện chưa xin được việc làm. Tôi chơi nhạc đám cưới, vũ trường, đệm đàn cho các ca sĩ hạng Phường, Quận, thi thoảng leo tới cấp Thành Phố… vẫn xác xơ chẳng đủ tram miệng, dạ dầy bữa đầy bữa vơi “điểm phổi” bằng thuốc lào hay thuốc lá nhìn kẻ [...]

12:00:am 10/03/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »