WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:43:am 17/03/12 Đăng ngày “March 17th, 2012”

Hội thảo luật Ân Xá: Thắc mắc và giải đáp

Hội thảo luật Ân Xá: Thắc mắc và giải đáp

Trong khi Tổng thống ra luật ân xá thì tại sao Biên phòng lại liên tục kiểm tra bắt bớ, giam giữ người?

06:43:am 17/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tập Cận Bình: Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi tập trung mọi thối nát

Tập Cận Bình: Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi tập trung mọi thối nát

Đảng Cộng Sản mà ông sắp lên lãnh đạo vào vào tháng tới đây chỉ là nơi tập trung thành phần giá áo túi cơm…

04:55:am 17/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhân Văn Giai Phẩm

Nhân Văn Giai Phẩm

“Trong một xã hội đã kéo dài hơn nửa thế kỷ về sự mê muội dân trí, về sự độc tài về chính trị, sự lừa dối, sự đầu độc để có sự đồng thuận về vụ NVGP và các nhân vật của nó thật khó như đáy bể mò kim… Nhưng trong đêm tối [...]

04:10:am 17/03/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Kế hoạch vinh danh, tri ân Liệt sĩ Gạc Ma, Trường Sa bị ngăn chặn

Kế hoạch vinh danh, tri ân Liệt sĩ Gạc Ma, Trường Sa bị ngăn chặn

Chẳng lẽ máu xương, sinh mệnh các anh hiến dâng cho Tổ quốc thành uổng phí?

03:50:am 17/03/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Năm 2012: Vận mạng thế giới sẽ nằm trong tay các Bà

Năm 2012: Vận mạng thế giới sẽ nằm trong tay các Bà

Từ khi Ngày Quốc tế Phụ nữ ra đời, địa vị của người phụ nữ ngày càng được đề cao trong xã hội. Ngày nay ngưòi phụ nữ tham gia nhiều ngành nghề mà trước đây chỉ dành riêng cho nam giới như lái máy bay, lái chiến xa, đi hải quân, cả tàu lặng [...]

03:37:am 17/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »