WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:21:am 13/03/12 Đăng ngày “March 13th, 2012”

Hội nghị Cán bộ toàn quốc

Hội nghị Cán bộ toàn quốc

Từ sau ngày ông Trọng diễn thuyết thao thao bất tuyệt trước hơn 1000 cán bộ cao cấp để khuyên họ “soi mình“ để tự sửa, nhưng không hiểu người đứng đầu chế độ đã có thì giờ đứng trước gương tự soi mình để biết con người thực của mình như thế nào chưa?

08:21:am 13/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

TP. Hải Phòng ‘khuyên nhủ’ vợ ông Vươn

TP. Hải Phòng ‘khuyên nhủ’ vợ ông Vươn

“Gia đình người ta bây giờ toàn đàn bà, trẻ con, lại đi bắt nạt,” ông Luân bức xúc.

08:12:am 13/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xuân muộn

Xuân muộn

Mùa xuân năm nay đến muộn, mãi đến 13 tháng giêng âm lịch mới lập xuân. Những ngày Tết trời lạnh và u ám, mưa lất phất bay,hình như mùa đông vẫn còn ngự trị, các chàng trai cô gái co ro trong những bộ áo quần mới, họ ngồi nhìn mưa, liên tục cắn [...]

07:48:am 13/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng về vụ “Thỉnh Nguyện Thư”

Phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng về vụ “Thỉnh Nguyện Thư”

Trước đây tôi không hề quen biết với Trúc Hồ, chỉ một hai lần gặp chào xã giao.

06:47:am 13/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Sinh nhật trong tù

Sinh nhật trong tù

Hôm nay – ngày 13 tháng 3 –  sẽ là một ngày rất bình thường nếu tôi không biết Hạnh. Tôi còn nợ cô bé ấy nhiều lắm. Có nhiều điều còn nhớ mãi, có những chuyện sẽ không thể nào quên. Thế nhưng, Hạnh vào tù đã được 3 năm, tôi chưa bao giờ [...]

12:00:am 13/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »