WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:18:pm 19/03/12 Đăng ngày “March 19th, 2012”

Hai bức ảnh lịch sử ở Thành Đô – Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Hai bức ảnh lịch sử ở Thành Đô – Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Sau Thành Đô, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng hiểu rõ bụng dạ của từng người lãnh đạo Việt Nam…

05:18:pm 19/03/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bà Lê Hiền Đức bị ‘máy lạ’ đe dọa

Bà Lê Hiền Đức bị ‘máy lạ’ đe dọa

Lôi thôi chúng tao đánh bỏ mẹ. Đầu còn vài cái tóc lơ thơ, chúng tao vặt hết tóc bây giờ.

12:30:pm 19/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biển Đông đang nổi sóng lừng khi những tính toán của Bắc Kinh ngày càng lớn lên.

Biển Đông đang nổi sóng lừng khi những tính toán của Bắc Kinh ngày càng lớn lên.

Trung quốc mấy tuần qua liên tục tuyên bố không gây hấn trên biển Đông và cả trên biển Nhật bản hòng thôn tính các khu vực còn lại trên biển của các nước láng giềng như Việt Nam, philipine va Nhật bản, Triều tiên v.v… Trước tiên nói đến hoạt động nhộn nhịp và [...]

07:30:am 19/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Beethoven trong phim Immortal Beloved

Beethoven trong phim Immortal Beloved

Beethoven chết mê mệt người mà ông gọi là “Thiên thần của ta, em là tất cả” trong bức thư để lại sau ngày ông vĩnh viễn lìa đời…

06:09:am 19/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bất thình lình toàn dân biến thành chuột bạch và con nợ

Bất thình lình toàn dân biến thành chuột bạch và con nợ

Mấy tháng qua, cả xã hội đảo lộn chỉ bởi một tay Bộ trưởng thỉnh thoảng nổi cơn ngẫu hứng bất thình lình. Mà toàn là những cơn ngẫu hứng chẳng giống ai. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại tay Bộ trưởng Thăng này muốn có những thay đổi thật sự vì đất nước, vì [...]

05:44:am 19/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bạc Hy Lai trở thành Bạc Mệnh

Bạc Hy Lai trở thành Bạc Mệnh

Đợt tranh giành quyền lực vừa qua ở Trung Quốc đã biến một nhân vật sáng sủa như Bạc Hy Lai trở về nơi tăm tối. Theo BBC Hoa ngữ, tờ Trùng Khánh Nhật Báo nhắc tới vụ đổi ngôi của bí thư thị (thành) uỷ Trùng Khánh này mà không nhắc tới tên Bạc [...]

05:21:am 19/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Miến Điện: Cơ duyên của thay đổi kỳ thú

Miến Điện: Cơ duyên của thay đổi kỳ thú

Báo the Economist số ra tháng 2-2012 có bài bình luận khá sinh động và bổ ích về tình hình mới đây ở Miến Điện. Báo này thường có bài viết của một nhóm nhà bình luận chuyên sâu có mặt ở Rangoon Miến Điện và trong khu vực, chung sức tạo nên những bài [...]

04:28:am 19/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »