WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:34:pm 08/03/12 Đăng ngày “March 8th, 2012”

Trò hề đã hạ màn nhưng vở kịch còn tiếp diễn

Trò hề đã hạ màn nhưng vở kịch còn tiếp diễn

  Trò hề bầu cử tổng thống Nga đã hạ màn! Phe đối lập gọi cuộc bầu cử tổng thống Nga là “trò hề”. Vì sao? Vì cuộc bầu cử không công bằng, không trung thực! Vì thế người được “bầu” lên trong cuộc bầu cử đó không thể coi là chính thống được! Cuộc [...]

01:34:pm 08/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đường phía Bắc

Đường phía Bắc

Lúc còn tại thế, có lúc, ông Phạm Văn Đồng đã phải đối diện với một câu hỏi khó: “Xin thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi [...]

04:33:am 08/03/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Kiều hối

Kiều hối

Hiểu được tầm quan trọng của kiều hối, người Việt hải ngoại có thể nghĩ ra các biện pháp hạn chế, ngăn cản dòng kiếu hối này về Việt Nam, tiếp tục tiếp sức cho chính quyền CSVN đàn áp nhân dân trong nước.

12:47:am 08/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tính toán về cuộc chiến với Iran đang làm đau đầu Tổng thống Mỹ

Tính toán về cuộc chiến với Iran đang làm đau đầu Tổng thống Mỹ

Mặc dù rất khó chịu với chương trình hạt nhân của Iran nhưng phần lớn các chuyên gia tin rằng, Mỹ sẽ không dại gì tấn công Iran. Ngoài việc dè chừng sức mạnh quân sự của nước CH Hồi giáo, còn có rất nhiều lý do để Mỹ không dám đi nước cờ mạo hiểm là đánh Iran.

12:01:am 08/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »